Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávajících modulů pro studenty OU včetně tvorby vzdělávacích materiálů v cizím jazyce

Informace o projektu

Cílem projektu je zlepšení uplatnitelnosti absolventů Ostravské univerzity na trhu práce, posílení jejich konkurenceschopnosti, podpora flexibility a kreativity, osobní rozvoj v oblasti soft-skills a zvýšení jazykových kompetencí.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti učitelských i neučitelských oborů Ostravské univerzity.

Výstupy projektu budou spočívat v inovaci stávajících studijních programů, vytvoření interdisciplinárních modulů, v implementaci e-learningové formy vybraných předmětů a modulů, modernizaci didaktických metod, tvorbě českých i cizojazyčných výukových materiálů, realizaci výuky v anglickém jazyce, modernizaci multimediální učebny pro interaktivní výuku a rozšíření knihovny o nejnovější tituly odborné literatury.

Na projektu se budou aktivně podílet odborníci z praxe - z přidružených partnerských institucí (VŠB-Technická univerzita Ostrava; Česká televize-televizní studio Ostrava; Etické fórum České republiky; Pedagogické centrum pro polské národnostní školství Český Těšín).

Příjemce dotace:Ostravská univerzita v Ostravě
Poskytovatel dotace:Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Operační program:Vzdělávání a konkurenceschopnost
Doba realizace:prosinec 2010 – červenec 2013
Oblast podpory:7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání
Registrační číslo:CZ.1.07/2.2.00/15.0022

 
© Ostravská univerzita v Ostravě 2011. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.