Ostravská univerzita v Ostravě
Dvořákova 7
701 03 Ostrava


 

Projekt Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života

Základní informace o projektu

loga

Projekt ESF Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Název projektu:

  • Příprava dětí a mladých lidí na vstup do samostatného života

Registrační číslo:

  • CZ.1.07/1.2.10/11.0006

Řešitel:

Finanční dotace:

  • 2.995.675,- Kč

Termíny:

  • Datum zahájení realizace projektu: 11. listopadu 2008
  • Datum ukončení realizace projektu: 31. října 2010

Poskytovatel:

  • Moravskoslezský kraj
    v rámci globálního grantu OPVK, Prioritní osa 1, Oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Aktualizace: 15. 04. 2009


© Ostravská univerzita 2008 - 2022
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt