Realizační tým


Hlavní manažer projektu - koordinátor projektu

      Ing. Eva Burianová, Ph.D.


Další členové realizačního týmu:

      RNDr. Petr Bujok, Ph.D.

      Ing. Lenka Burianová

      Mgr. Věra Ferdiánová

      Bc. Pavla Janoschová

      Hana Konderlová

      doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

      Bc. Gabriela Peroutková (Burianová)

      Bc. Simona Polochová

      Ing. Beáta Sklářová

      Ing. Pavel Smolka, Ph.D.

      Radmila Smrčková

      Ing. Eliška Treterová

      RNDr. Martin Žáček, Ph.D.