Publicita projektu- publicita - nástěnka OU, prosinec 2014


- server OU - "Zahajujeme další bezplatné kurzy pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji!"


- inzerce - časopis Program (září 2014)


- publicita - nástěnka OU, květen 2014


- server OU - "Zahajujeme další bezplatné kurzy pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji!"


- inzerce - časopis Program (leden 2014)


- elektronický měsíčník Newsletter OU číslo 9/2013 (str. 5), DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO VÁS


- Listy OU, číslo 3/2013, str. 26 - CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MÁ ZELENOU


- Listy OU, číslo 3/2013, str. 31 - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ JE VŽDYCKY UŽITEČNÉ


- publicita - nástěnka OU, říjen 2013


- server Novinky.cz - "Další vzdělávání v průběhu profesního života je vždycky užitečné"


- server OU - "Další vzdělávání v průběhu našeho profesního života je vždycky užitečné!"


- inzerce - časopis Program (září 2013)


- inzerce - časopis Program (červenec/srpen 2013)


- elektronický měsíčník Newsletter OU číslo 6/2013 (str. 4), CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MŠ, ZŠ A SŠ


- server OU - "Celoživotní vzdělávání má zelenou"


- Listy OU, číslo 2/2013, str. 42 - PROFESNÍ ROZVOJ JE TRENDEM DNEŠNÍ DOBY


- publicita - nástěnka OU, květen 2013


- publicita - nástěnka OU, duben 2013


- server OU - "Profesní rozvoj je trendem dnešní doby"


- publicita na nástěnce OU, leden 2013


- Listy OU, číslo 3/2012, str. 18 - Jak vyučovat matematiku, aby děti bavila?


- publicita na nástěnce OU, září 2012


- server MŠMT - Šance získat nové poznatky v oblasti matematiky, informatiky...


- server DAT - Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách (ZDARMA)


- elektronický měsíčník Newsletter OU číslo 8/2012 (str. 3), JAK UČIT MATIKU, ABY DĚTI BAVILA?


- server Novinky.cz - workshop "Čísla a jejich vlastnosti"


- server OU - workshop "Čísla a jejich vlastnosti"


- TV Polar - workshop "Čísla a jejich vlastnosti"


- inzerce (scan) - časopis Program (červenec/srpen 2012)


- inzerce - časopis Program (červenec/srpen 2012)


- elektronický měsíčník Newsletter OU číslo 6/2012 (str. 3), ŠANCE ZÍSKAT NOVÉ POZNATKY


- elektronický měsíčník Newsletter OU číslo 6/2012 (str. 3), KURZY PRO PRACOVNÍKY MŠ, ZŠ A SŠ


- publicita na nástěnce OU, červen 2012


- server Novinky.cz - "Šanci získat zdarma nové poznatky mají pracovníci škol v Moravskoslezském kraji"


- server OU - "Šance získat nové poznatky v oblasti matematiky, informatiky a využívání informačních a komunikačních technologií ve školách"


- leták pro zaměstnance MŠ, ZŠ a SŠ


- letáček pro mateřské školy


- nabídka projektu zaměstnancům MŠ, ZŠ a SŠ


- dopis ředitelům MŠ, ZŠ a SŠ


- vyvěšení vlajek EU a ČR na místě realizace projektu, květen 2012


- publicita na nástěnce OU, květen 2012


- prezentace projektu na www stránkách MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)