Návrat zpět na úvodní stránku projektu...

Seznam všech kurzů

vzestupně podle id ř. sestupně podle id vzestupně podle názvu kurzu Název kurzu sestupně podle názvu kurzu Kód Stav
122 Zpracování textu v MS WORD 2010 – přípravný kurz k ECDL – M3 (Kurz probíhá na ZŠ Petřvald) KA4.03_2 kurz ukončen
54 Zpracování textu v MS Word 2010 KA4.03 kurz ukončen
81 Základy tvorby www dle standardu xHTML - 2. běh KA1.13_2 kurz ukončen
30 Základy tvorby www dle standardu xHTML KA1.13 kurz ukončen
72 Základy práce s interaktivní tabulí - 2.běh KA1.16_2 kurz ukončen
7 Základy práce s interaktivní tabulí KA1.16 kurz ukončen
66 Základy práce s databázovým systémem MS Access v administrativě – prostředí, novinky, příklady KA5.05 kurz ukončen
53 Základní pojmy ICT - přípravný kurz k ECDL - M1 KA4.01 kurz ukončen
96 Začínáme s tvorbou databází MS Access 2010 KA5.14 kurz ukončen
84 Začínáme s MS Office 2010 KA5.11 kurz ukončen
110 Začínáme s MS Office 2010 KA5.11_2 kurz ukončen
92 Začínáme publikovat na internetu KA1.34 kurz ukončen
117 Začínáme publikovat na Internetu KA1.34_2 kurz ukončen
19 Webové stránky – novinky, nové programy KA1.24 kurz ukončen
39 Využití vzdělávacích programů pro práci s dětmi v mateřské škole KA1.29 kurz ukončen
123 Využití výukových programů na ZŠ a SŠ KA2.02 kurz ukončen
28 Využití textového editoru MS Word 2010 v obchodní korespondenci KA1.07 kurz ukončen
24 Využití možností MS Word a MS Excel (verze 2010) v matematických a příbuzných předmětech
(Kurz probíhá v Karviné)
KA1.02 kurz ukončen
40 Využití ICT techniky v prostředí MŠ s důrazem na multimediální technologie KA1.30 kurz ukončen
73 Využití aplikačních programů MS Office 2010 ve všeobecně vzdělávacích předmětech - 2. běh
( kurz bude probíhat na ZŠ a MŠ Velká Polom)
KA1.01_2 kurz ukončen
20 Využití aplikačních programů MS Office 2010 ve všeobecně vzdělávacích předmětech KA1.01 kurz ukončen
114 Výpočty a grafy s pomocí tabulkového kalkulátoru MS Excel 2010 KA5.04_2 kurz ukončen
65 Výpočty a grafy s pomocí tabulkového kalkulátoru MS Excel KA5.04 kurz ukončen
89 Virtuální prostředí školy, žákovské desktopy – koncepce, možnosti, přístupy KA5.18 kurz ukončen
71 Virtuální prostředí školy - koncepce, možnosti, přístupy KA5.10 kurz ukončen
102 Vektorová grafika Zoner Callisto v příkladech KA1.31 kurz ukončen
45 Úvod do studia matematiky KA2.11 kurz ukončen
11 Úvod do programování pro učitele KA2.01 kurz ukončen
125 Úvod do programování pro učitele KA2.01_2 kurz ukončen
52 Úvod do numerické matematiky KA2.20 kurz ukončen
21 Úvod do lineární algebry KA2.16 kurz ukončen
95 Úvod do bezpečnosti ICT KA5.13 kurz ukončen
83 Úprava vzhledu webových stránek pomocí jazyka CSS KA5.16 kurz ukončen
93 Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky-přípravný kurz k ECDL KA4.12 kurz ukončen
106 Úprava digitálních obrázků a základy počítačové grafiky-přípravný kurz k ECDL KA4.12_2 kurz ukončen
116 Úprava digitállních obrázků a základy počítačové grafiky - přípravný kurz k ECDL KA4.12_3 kurz ukončen
74 Tvoříme www stránky na 1. stupni ZŠ a MŠ (2. běh) KA1.20_2 kurz ukončen
18 Tvoříme www stránky na 1. stupni ZŠ a MŠ KA1.20 kurz ukončen
69 Tvoříme www stránky jako prezentaci školy KA5.08 kurz ukončen
97 Tvoříme www stránky jako prezentaci školy KA5.08_2 kurz ukončen
119 Tvoříme www stránky formou příkladů a cvičení KA1.32 kurz ukončen
67 Tvoříme šablony a formuláře v prostředí MS Office KA5.06 kurz ukončen
101 Tvoříme šablony a formuláře v MS Word 2010 a MS Excel 2010
(Kurz probíhá na SPŠCH)
KA5.15_2 kurz ukončen
94 Tvoříme šablony a formuláře v MS Word 2010 a MS Excel 2010 KA5.15 kurz ukončen
14 Tvorba www aplikací KA2.06 kurz ukončen
126 Tvorba www aplikací KA2.06_2 kurz ukončen
56 Tvorba prezentací v MS PowerPoint 2010 - přípravný kurz k ECDL – M6 KA4.06 kurz ukončen
78 Tvorba prezentací v MS PowerPoint 2010 - 2. běh KA4.06_2 kurz ukončen
34 Tvorba moderních www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ KA1.23 kurz ukončen
82 Tvorba moderních www stránek ve výuce na ZŠ a SŠ KA1.23_2 kurz ukončen
113 Textový editor Word 2013 - formou příkladů a cvičení KA1.36 kurz ukončen
75 Textový editor Word 2010 – formou příkladů a cvičení - 2. běh KA1.09_2 kurz ukončen
3 Textový editor Word 2010 - formou příkladů a cvičení KA1.09 kurz ukončen
1 Textový editor MS Word 2010 jako pomůcka k tvorbě dokumentů v humanitních předmětech (jazyk český, dějepis a další) KA1.03 kurz ukončen
104 Textový editor MS Word 2010 - využití v přípravě učitele a ve výuce
(Kurz probíhá na ZŠ v Českém Těšíně)
KA1.04_2 kurz ukončen
25 Textový editor MS Word 2010 - využití v přípravě učitele a ve výuce KA1.04 kurz ukončen
6 Technologie PHP a ASP, srovnání, možnosti KA1.15 kurz ukončen
55 Tabulkový procesor MS Excel 2010 - přípravný kurz k ECDL – M4 KA4.04 kurz ukončen
79 Tabulkový procesor MS Excel 2010 - 2. běh KA4.04_2 kurz ukončen
115 Tabulkový procesor Excel 2013 - formou příkladů a cvičení KA1.35 kurz ukončen
76 Tabulkový procesor Excel 2010 - formou příkladů a cvičení - 2.běh (kurz bude probíhat na MŠ a ZŠ Velká Polom) KA1.08_2 kurz ukončen
2 Tabulkový procesor Excel 2010 - formou příkladů a cvičení KA1.08 kurz ukončen
26 Tabulkový kalkulátor Excel 2010 - využití v přípravě učitele a ve výuce KA1.05 kurz ukončen
32 Speciální dovednosti učitele v LMS Moodle KA1.21 kurz ukončen
36 Rozvoj logického myšlení s využitím ICT v předškolním vzdělávání KA1.26 kurz ukončen
99 Rizika pohybů dětí a mládeže na internetu KA1.33 kurz ukončen
12 Relační databáze KA2.04 kurz ukončen
109 Prezentační program PowerPoint 2013 - formou příkladů a cvičení KA1.37 kurz ukončen
4 Prezentační program PowerPoint 2010 - formou příkladů a cvičení KA1.10 kurz ukončen
100 Prezentační program PowerPoint 2010 - formou příkladů a cvičení KA1.10_2 kurz ukončen
98 Prezentace jako nástroj výuky podporující interakci žáků - 2. běh
(Kurz bude probíhat na ZŠ Vratimov)
KA1.19_2 kurz ukončen
10 Prezentace jako nástroj výuky podporující interakci žáků KA1.19 kurz ukončen
51 Pravděpodobnost a statistika KA2.18 kurz ukončen
23 Práce se soubory a operačním systémem (kurz pro ty, kteří s počítačem teprve začínají) KA4.02 kurz ukončen
108 Práce se soubory a operační systémy ECDL
(Výuka probíhá na SŠ Šilheřovice)
KA4.02_2 kurz ukončen
120 PowerPoint 2010 - využití v přípravě učitele a ve výuce
(Kurz probíhá na SPŠ Heyrovského)
KA1.06_2 kurz ukončen
27 PowerPoint 2010 - využití v přípravě učitele a ve výuce KA1.06 kurz ukončen
31 Používáme CSS (kaskádové styly) při tvorbě webů KA1.14 kurz ukončen
77 Pokročilé techniky zpracování textu – přípravný kurz k ECDL Modul AM3 KA4.08 kurz ukončen
112 Pokročilé techniky zpracování textu – přípravný kurz k ECDL Modul AM3 KA4.08_2 kurz ukončen
68 Pokročilé techniky využití databázového systému Access KA5.07 kurz ukončen
33 Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací pro výuku KA1.22 kurz ukončen
105 Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací pro výuku KA1.22_2 kurz ukončen
61 Pokročilé techniky prezentace - v aplikace Microsoft Office KA4.11 kurz ukončen
59 Pokročilé techniky práce s tabulkovým procesorem – přípravný kurz k ECDL Modul AM4 KA4.09 kurz ukončen
80 Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí s důrazem na interaktivní komponentu - 2. běh KA1.17_2 kurz ukončen
8 Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí s důrazem na interaktivní komponentu KA1.17 kurz ukončen
111 Pokročilé techniky práce s interaktivní tabulí s důrazem na interaktivní komponentu KA1.17_3 kurz ukončen
60 Pokročilé techniky použití databází - v aplikaci Microsoft Office KA4.10 kurz ukončen
37 Podpora ICT v rozvoji jazykových schopností dětí v mateřské škole KA1.27 kurz ukončen
16 Počítačové sítě ve školách KA2.09 kurz ukončen
87 Plánování projektů v MS Project 2010 KA5.12 kurz ukončen
43 Objektově orientované programování v .net KA2.07 kurz ukončen
64 Možnosti využití tabulkového kalkulátoru Excel v administrativě KA5.03 kurz ukončen
42 Logika pro učitele informatiky KA2.03 kurz ukončen
50 Lineární algebra KA2.17 kurz ukončen
38 Kreslení a poznávání s využitím počítače v předškolním vzdělávání KA1.28 kurz ukončen
103 Kreslení a poznávání s využitím počítače v předškolním vzdělávání KA1.28_2 kurz ukončen
49 Konstrukční geometrie KA2.15 kurz ukončen
63 Koncept hromadné korespondence – interakce textových editorů, emailových klientů, tabulek a databází KA5.02 kurz ukončen
13 Jak využít ICT v projektovém vyučování KA2.05 kurz ukončen
124 Jak využít ICT v projektovém vyučování KA2.05_2 kurz ukončen
22 Jak píšeme matematický text KA2.19 kurz ukončen
88 Jak na Windows 8 KA5.17 kurz ukončen
118 Jak na Windows 8 KA5.17_2 kurz ukončen
62 Jak efektivně využívat textový editor MS Word KA5.01 kurz ukončen
121 Internet a komunikace - přípravný kurz k ECDL – M7
(Kurz probíhá na SPŠ Heyrovského)
KA4.07_2 kurz ukončen
57 Internet a komunikace - přípravný kurz k ECDL – M7 KA4.07 kurz ukončen
41 Informační a komunikační technologie pro učitele MŠ a ZŠ II.
(Kurz probíhá na ZŠ Frýdek-Místek)
KA1.11_2 kurz ukončen
91 Informační a komunikační technologie pro učitele MŠ a ZŠ II KA1.11 kurz ukončen
90 Informační a komunikační technologie pro MŠ - 2. běh KA1.12_2 kurz ukončen
5 Informační a komunikační technologie pro MŠ KA1.12 kurz ukončen
107 Hry v hodinách matematiky KA2.14 kurz ukončen
35 Hrajeme si s počítačem - kurz pro učitele MŠ KA1.25 kurz ukončen
47 Euklidovská a neeuklidovské geometrie KA2.13 kurz ukončen
9 Efektivní tvorba testovacích nástrojů s adaptivní složkou v LMS Moodle KA1.18 kurz ukončen
70 Efektivní správa žákovských desktopů v počítačových sítích škol KA5.09 kurz ukončen
46 Didaktika matematiky KA2.12 kurz ukončen
44 Didaktika informatiky a ICT KA2.10 kurz ukončen
17 Databáze MS Access 2010 KA4.05 kurz ukončen
15 Aplikovaná počítačová grafika KA2.08 kurz ukončen

Přihláška do kurzu je ke stažení zde...

Nahoru...