Klíčová aktivita

5) Zvyšování kompetencí nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení v efektivním využívání ICT ve školách


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Klíčová aktivity je zaměřena na cílovou skupinu nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení. Cílem je zvýšení kompetencí ve využívání informačních a komunikačních technologií v administrativě a obdobných činnostech pracovníků školy a školských zařízení. V navržených kurzech jde i o zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání, neboť všechny kurzy budou vytvořeny takovou metodikou, aby mohly být využívány nejen v rámci prezenčního kurzu, ale výstupy, které budou zpracovány, budou k dispozici všem účastníkům v elektronické podobě na CD a kurzy budou rovněž doplněny dalšími prvky distančního vzdělávání, které budou uloženy v LMS Moodle a budou je moci účastníci průběžně využívat nebo si dokumenty stáhnout na své počítače. Tímto budou samozřejmě k dispozici i dalším kolegům, kteří se nebudou moci pilotních běhů kurzů zúčastnit.

Celkem bude připraveno 10 kurzů s 40-ti hodinovou dotací. Během realizace projektu proběhne 15 pilotních běhů

- nejžádanější kurzy budou realizovány ve dvou bězích.

Kurzy jsou navrženy na základě zkušeností žadatele v jiných projektech se stejnou cílovou skupinou. Jsou vybrány ty části aplikačních programů, které jsou v administrativě nejvíce využívány.

Součástí kurzů bude zpracování obdobných výukových komponent jako v předcházejících klíčových aktivitách:

1) Výukový distanční text:

- Průvodce kurzem

- Odborný distanční text dle metodiky MŠMT

2) Názorná videokomponenta multimediální opory, s využitím software pro interaktivní tabule s výstupy ve formátu .AVI, .MPEG, případně dalších aplikací umožňujících tvorbu multimedií.

3) Ve spolupráci s odborným garantem vytvoří autor opory rovněž v LMS Moodle e-learningovou podporu pro kurz.

Kurzy klíčové aktivity budu probíhat postupně během celé realizace projektu.

Na KA5 se bude podílet řídicí tým, autoři opor, lektoři, oponenti.


Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity je:

-10 zpracovaných vzdělávacích kurzů s distančním výukovým textem průvodcem kurzu dle uvedené metodiky MŠMT.

-10 multimediálních/interaktivních komponent ke kurzům.

-20 zpracovaných odborných a metodických posudků.

-10 realizovaných kurzů v celkem 15 pilotních bězích.

-Databáze autorů kurzů, autorů posudků, lektorů jednotlivých kurzů, které budou pilotně ověřovány a databáze účastníků (podpořených a úspěšně podpořených).

Nahoru...