Klíčová aktivita

3) Realizace praktických monotématických workshopů pro pedagogy všech typů škol zaměřených na nové informační technologie a matematiku


Podrobný popis realizace klíčové aktivity:

Celkem bude realizováno v projektu 20 praktických monotématických workshopů.

Pracovní praktické workshopy jsou určeny především pro ty pedagogy, kteří nechtějí ztratit přehled novinek v ICT, seznámit se s novým prostředím programů, s novými aplikacemi a možnostmi jejich využití na školách jak ve výuce, tak v přípravě učitele. Zaměření workshopů je rovněž na začlenění ICT do výuky dalších přírodovědných předmětů, výuku matematiky a na ty oblasti, které jsou v současné době velmi aktuální a souvisí rozvojem a využíváním internetu a sociálních sítí.

Témata jsou různorodá a jsou vhodná pro učitele všech stupňů škol.

Navržené workshopy mají 6 hodinovou dotaci a jsou připraveny pro prezenční formu. Na rozdíl od klasických workshopů, kde je hlavním cílem prezenční účast na akci, cílem navržených workshopů je nejen získání nových znalostí, dovedností v prezenčním workshopu, ale jde rovněž o rozšíření komunikace mezi učiteli, proto budou všechny realizované workshopy doplněny možností komunikace i mimo prezenční workshop. Pro každý workshop bude v LMS Moodle pro zájemce vytvořeno konto, pomocí něhož bude moci účastník vstupovat do tzv. fóra a předávat například své zkušenost z témat jednotlivých workshopů ostatním účastníkům, k dispozici budou i přednášky lektorů.

Všechny navržené workshopy jsou připraveny pro akreditaci DVPP na MŠMT podle zadané metodiky - viz příloha č.11.

Informace o možnostech zapojení cílové skupiny do této klíčové aktivity budou k dispozici jak na vlastních webových stránkách projektu, tak rozesíláním mailů z databáze, která byla vytvořena na základě předcházejících akcí realizovaných pro cílovou skupinu v rámci CŽV a dalších projektů. Průběžně budou všechny informace v rámci publicity projektu zveřejněny i v tisku.

Časově je klíčová aktivita rozplánovaná do celého období řešení projektu, na její realizaci se bude podílet řídicí tým a lektoři workshopů.


Výstup klíčové aktivity

Výstupem klíčové aktivity je:

- 20 akreditovaných akcí - praktických workshopů v rámci DVPP na MŠMT,

- 20 vytvořených workshopů v LMS Moodle, kde budou vloženy jak přednášky daného workshopu, tak vytvořena oblast pro navazující komunikaci účastníků a lektorů k danému tématu.

Nahoru...