O projektu

Máš zájem?

Chcete si vyzkoušet, jaké to je studovat na vysoké škole? Máte zájem se naučit programovat? Chtěli byste umět ovládat robota? Láká vás možnost mít Certifikát odborných dovedností?

Jsi student?

Jestliže jsi žák střední školy v Moravskoslezském kraji a alespoň na jednu otázku jsi odpověděl „ANO!“ nic nebrání tomu, aby ses přihlásil ZDE a stal se na jeden semestr „Vysokoškolákem na zkoušku“. Termín pro přihlášení je
9. června 2017.

Kdy a kde?

Vzdělávací modul „Vysokoškolákem na zkoušku - Informatika“ bude probíhat ZDARMA od června do září 2017 dle harmogramu na
Katedře informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava
mapa


Vzdělávací modul Informatika vznikl v rámci 2. ročníku úspěšného projektu Vysokoškolákem na zkoušku. Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nabízí díky dotační podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nadaným žákům středních škol Moravskoslezského kraje možnost zapojit se intenzivně do výuky v kurzech Robotika, Inteligentní domy a Angličtina pro ICT. Studium probíhá kombinovanou formou. Prezenční část studia proběhne v červnu a září, osobní konzultace, samostudium a práce na projektech v období červenec a srpen. Součástí vzdělávacího modulu jsou exkurze s odborným programem do centra CITIB společnosti InsightHome a.s., sídla British Council v Praze a science centra Techmania v Plzni. Každý žák si může vyzkoušet roli vysokoškolského studenta s možností získání Certifikátu za zpracované výstupy.

O kurzech

K úspěšnému absolvování celého modulu Vysokoškolákem na zkoušku - Informatika je potřeba splnit několik podmínek, a to je především aktivní účast ve vybraných kurzech, zpracování samostatného projektu a také společné prezentování na Noci vědců.

Odměnou účastníkům bude kromě nabytých znalostí také získání Certifikátu (po úspěšném absolvování), přístup k výukovým materiálům, seznámení se s akademickým prostředím a v neposlední řadě také získání úžasného trička OU a mega flash disku.

Každý kurz uvedený níže má svou distanční část v e-learningovém prostředí v LMS Moodle na adrese: http://projektyczv.osu.cz/.

Úvodní kurz

Povinný, 2 hodiny, lektor RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Seznámení s prostředím univerzity, vybavením, řešenými projekty, podmínky absolvování modulu, zásady práce v LMS Moodle, uživatelské dovednosti, práce s úkoly

Inteligentní domy

Povinně volitelný, 20 hodin prezenční výuky, 15 hodin distanční výuky a osobních konzultací.

Cílem kurzu je seznámení se systémy inteligentních domů, programátorským modelem pro tyto systémy, způsobem měření hodnot ze snímačů, praktickými aplikacemi regulace a automatizace, základními nastaveními a možnostmi pokročilého zabezpečení domu.

Témata kurzu

 1. Úvod do problematiky inteligentních domů, kategorie inteligentních domů.
 2. Silové, řídící a datové prvky, elektronický zabezpečovací systém, kamerové systémy, biometrické identifikátory.
 3. Multimediální systém.
 4. Specializované modely inteligentního bydlení.
 5. Modelový příklad inteligentního bydlení.

V kurzu inteligentních domů si mohou účastníci vyzkoušet práci na automatizovaných pracovištích, vybavených modely pro automatizování jak domácího, tak i průmyslového zázemí. K tomuto kurzu je napojena exkurze do unikátního Centra inovací pro technologie inteligentního bydlení (CITIB) prezentačního areálu společnosti InsightHome a.s. v Praze.

Robotika

Povinně volitelný, 20 hodin prezenční výuky, 15 hodin distanční výuky a osobních konzultací.

Témata kurzu

 1. Úvod do problematiky inteligentních systémů, modelování a simulace inteligentních systémů.
 2. Robotika a programovatelné robotické stavebnice, konstrukce robotických a inteligentních systémů.
 3. Principy automatizovaného a adaptivního řízení.
 4. Vybrané algoritmy umělé inteligence.
 5. Aplikace umělé inteligence v praxi.

V tomto kurzu budou mít účastníci k dispozici atraktivní laboratorní zázemí. Základy programování robotů si mohou vyzkoušet s pomocí Lego MindStorm EV3 programovatelných stavebnic i NAO robotů. Dle zpětné vazby z minulého ročníku jsou do programu kurzu doplněny aktivity s využitím elektronické platformy Raspberry Pi. S tímto kurzem je spojena celodenní exkurze do Techmania Science Center s vedením odborného lektora.

Angličtina v ICT

Povinně volitelný, 20 hodin prezenční výuky, 15 hodin distanční výuky a osobních konzultací.

Kurz je zaměřen na využití středoškolských znalostí v oblasti anglického jazyka a jejich spojení s oblastí inteligentních domů a robotiky tak, aby studenti byli schopni prezentovat výsledky dosažené v kurzech Inteligentní domy a Robotika v anglickém jazyce. Dalším cílem je seznámit studenty s oblastí mezinárodně uznávaných zkoušek a jejich využití. Praktická výuka v anglickém jazyce bude zaměřena na následující okruhy:

 1. Typy inteligentních systémů a jejich komponenty.
 2. Oblasti využití inteligentních systémů.
 3. Praktické využití inteligentních systémů – osobní zkušenosti.
 4. Představení modelových ukázek již používaných inteligentních systémů.
 5. Prezentace možného využití inteligentních systémů v denním životě
 6. Jazykové zkoušky: Cambridge Examinations, TOEFL, SAT, aj.

Součástí kurzu je návštěva centra British Council v Praze, seznámení s možností přípravy na složení mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge Examinations, jejich typy a úrovněmi, podmínkami úspěšného složení, možnost nechat otestovat svou úroveň znalostí dle tzv. Placement testu

Závěrečný kurz

Povinný, 2 hodiny, lektor RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Zásady zpracování vlastního dokumentu, vyhledávání zdrojů, styly, tvorba prezentace, zásady prezentování práce na vlastním projektu.

Přihlášení 1. Závazné přihlášení prostřednictvím webu ZDE: do 9. června 2017
 2. Prohlášení školy a Prohlášení rodiče (pro mladší 18-ti let).
  1. Vyplněné prohlášení se odevzdávají na úvodní hodině
 3. Vstupní test (v případě překročení kapacity kurzu): červen 2017 (bude upřesněno)
 4. Harmonogram kurzů si můžete stáhnout zde: harmonogram.

5

Učitelů

64

Hodin prezenčně

30

Hodin distančně

1

Projekt zpracovatObsazenost kurzu - počet přijatých přihlášek

O katedře

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity poskytuje víceúrovňové vzdělávání v bakalářských, navazujících magisterských a doktorském studijním oboru v oblasti informatiky a výpočetní techniky, včetně učitelských studijních oborů. Studenti informatiky a aplikované informatiky získávají široké a všestranné vzdělání v neustále se vyvíjející oblasti informatiky a výpočetní techniky. Absolventi najdou uplatnění ve firmách, průmyslových podnicích, soukromém či veřejném sektoru a ve školství.

Katedra zabezpečuje také výuku vybraných informatických předmětů pro jiné katedry Ostravské univerzity.

Dále katedra zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků specializační a rozšiřující studia a kurzy pro učitele a veřejnost a specializační kurzy v oblasti počítačových sítí a grafiky.

Výzkumná činnost je realizována v pěti oblastech Soft Computingu pro IT.

Členové katedry jsou úspěšnými řešiteli projektů EU.

Zde jsou kontakty

V případě jakýkoliv dotazů, nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Pište nebo volejte :-)