O projektu

Máš zájem?

Chcete si vyzkoušet, jaké to je studovat na vysoké škole? Máte zájem se naučit programovat? Chtěli byste umět ovládat robota? Láká vás možnost mít Certifikát odborných dovedností?

Jsi student?

Jestliže jsi žák střední školy v Moravskoslezském kraji a alespoň na jednu otázku jsi odpověděl „ANO!“ nic nebrání tomu, aby ses přihlásil ZDE a stal se na jeden semestr „Vysokoškolákem na zkoušku“. Termín pro přihlášení je
10. května 2016.

Kdy a kde?

Vzdělávací modul „Vysokoškolákem na zkoušku“ bude probíhat ZDARMA
od května do září 2016 na
Katedře informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava
mapa


Vzdělávací modul „Vysokoškolákem na zkoušku" vznikl v rámci úspěšného projektu „Středoškolské nadání brána vysokoškolskému vzdělání". Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nabízí díky dotační podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nadaným žákům středních škol Moravskoslezského kraje možnost individuálního rozvoje dovedností prostřednictvím realizace vzdělávacích modulů a dalších aktivit projektu. Pozornost bude věnována intenzivní prezenční výuce i on-line metodické podpoře. Projekt mimo jiné také nabídne žákům seznámení se s prostředím univerzity i specializovaných pracovišť. Každý žák si vyzkouší roli vysokoškolského studenta s možností získání certifikátu za zpracované výstupy. Cílem je motivovat k zájmu o vědu a dalšímu studiu na VŠ, stejně jako rozšíření dovedností aktivních žáků o nové informace z oblasti Programování, Robotiky a Inteligentních domů.

O kurzech

K úspěšnému absolvování celého modulu „Vysokoškolákem na zkoušku“ je potřeba splnit několik podmínek, a to je především aktivní účast v povinných kurzech, výběr jednoho z povinně volitelných kurzů, zpracování závěrečné práce a také společné prezentování na Noci vědců.

Odměnou účastníkům bude kromě nabytých znalostí také získání certifikátu (po úspěšném absolvování), přístup k výukovým materiálům, seznámení se s akademickým prostředím a v neposlední řadě také získání úžasného trička OU a mega flash disku.

Každý kurz uvedený níže má svou distanční část v e-learningovém prostředí v LMS Moodle na adrese: http://projektyczv.osu.cz/.

Úvodní kurz

5 hodin, lektor RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
povinný

Seznámení s prostředím univerzity, vybavením, řešenými projekty
Podmínky absolvování modulu
Zásady práce v LMS Moodle, uživatelské dovednosti, práce s úkoly

Úvod do programování robotů a programování a řízení inteligentních domů

8 hodin, lektoři RNDr. Michal Janošek, Ph.D., RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D., doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
povinný

Představení nabízených kurzů Inteligentní domy a Robotika, nastavení vstupních informací ke kurzům
Seznámení se základními pojmy programování, robotiky
Práce s vybavením

Inteligentní domy

25 hodin prezenční část, 10 hodin distanční část, lektoři RNDr. Michal Janošek, Ph.D., RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D.
povinně volitelný

Úvod do problematiky inteligentních domů
Kategorie inteligentních domů
Silové, řídící a datové prvky
Elektronický zabezpečovací systém, kamerové systémy, biometrické identifikátory
Multimediální systém
Programátorský model PLC
Modelový příklad inteligentního bydlení.
Zpracování vlastního projektu dle zadání lektora

Robotika

25 hodin prezenční část, 10 hodin distanční část, lektoři RNDr. Michal Janošek, Ph.D., RNDr. Jaroslav Žáček, Ph.D., doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D., RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.
povinně volitelný

Úvod do problematiky inteligentních systémů
Modelování a simulace inteligentních systémů
Robotika a programovatelné robotické stavebnice
Konstrukce robotických a inteligentních systémů
Principy automatizovaného a adaptivního řízení robotů
Zpracování vlastního projektu dle zadání lektora

Závěrečný kurz

5 hodin, lektor RNDr. Martin Žáček, Ph.D.
povinný

Zásady zpracování vlastního dokumentu, vyhledávání zdrojů, styly
Tvorba prezentace, zásady prezentování práce na vlastním projektu

Přihlášení  1. Závazné přihlášení prostřednictvím webu ZDE: do 10. května 2016
  2. Prohlášení školy a Prohlášení rodiče (pro mladší 18-ti let).
    1. Vyplněné prohlášení se odevzdávají na úvodní hodině
  3. Vstupní test (v případě překročení kapacity kurzu): květen 2016 (bude upřesněno)
  4. Harmonogram kurzů si můžete stáhnout zde: harmonogram.

5

Učitelů

43

Hodin prezenčně

10

Hodin distančně

1

Projekt zpracovatObsazenost kurzu - počet přijatých přihlášek

O katedře

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity poskytuje víceúrovňové vzdělávání v bakalářských, navazujících magisterských a doktorském studijním oboru v oblasti informatiky a výpočetní techniky, včetně učitelských studijních oborů. Studenti informatiky a aplikované informatiky získávají široké a všestranné vzdělání v neustále se vyvíjející oblasti informatiky a výpočetní techniky. Absolventi najdou uplatnění ve firmách, průmyslových podnicích, soukromém či veřejném sektoru a ve školství.

Katedra zabezpečuje také výuku vybraných informatických předmětů pro jiné katedry Ostravské univerzity.

Dále katedra zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků specializační a rozšiřující studia a kurzy pro učitele a veřejnost a specializační kurzy v oblasti počítačových sítí a grafiky.

Výzkumná činnost je realizována v pěti oblastech Soft Computingu pro IT.

Členové katedry jsou úspěšnými řešiteli projektů EU.

Zde jsou kontakty

V případě jakýkoliv dotazů, nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Pište nebo volejte :-)