O projektu

Máš zájem?

Chcete si vyzkoušet, jaké to je studovat na vysoké škole? Máte zájem se naučit programovat? Chtěli byste umět ovládat robota? Láká vás možnost mít Certifikát odborných dovedností?

Jsi student?

Jestliže jsi žák střední školy v Moravskoslezském kraji a alespoň na jednu otázku jsi odpověděl „ANO!“ nic nebrání tomu, aby ses přihlásil ZDE a stal se na jeden semestr „Vysokoškolákem na zkoušku“. Termín pro přihlášení je
první týden v říjnu 2018.

Kdy a kde?

Vzdělávací modul „Vysokoškolákem na zkoušku - Informatika“ bude probíhat ZDARMA od června do října 2018 dle harmogramu na
Katedře informatiky a počítačů
Přírodovědecká fakulta
Ostravská univerzita
30. dubna 22
701 03 Ostrava
mapa


Vzdělávací modul Informatika vznikl v rámci 3. ročníku úspěšného projektu Vysokoškolákem na zkoušku. Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity nabízí díky dotační podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nadaným žákům středních škol Moravskoslezského kraje možnost zapojit se intenzivně do výuky v kurzech Inteligetní systémy, IModerní programování a Angličtina pro ICT. Studium probíhá kombinovanou formou. Kurzy proběhnou od října do listopadu 2018. Součástí vzdělávacího modulu jsou exkurze s odborným programem do centra iQLANIDA Science Center Liberec a sídla British Council v Praze. Každý žák si může vyzkoušet roli vysokoškolského studenta s možností získání Certifikátu za zpracované výstupy.

O kurzech

K úspěšnému absolvování celého modulu Vysokoškolákem na zkoušku - Informatika je potřeba splnit několik podmínek, a to je především aktivní účast ve vybraných kurzech, zpracování samostatného projektu a také společné prezentování na Noci vědců.

Odměnou účastníkům bude kromě nabytých znalostí také získání Certifikátu (po úspěšném absolvování), přístup k výukovým materiálům, seznámení se s akademickým prostředím a v neposlední řadě také získání úžasného trička OU a mega flash disku.

Každý kurz uvedený níže má svou distanční část v e-learningovém prostředí v LMS Moodle na adrese: http://projektyczv.osu.cz/.

Úvodní kurz

Povinný, 2 hodiny, lektor RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Seznámení s prostředím univerzity, vybavením, řešenými projekty, podmínky absolvování modulu, zásady práce v LMS Moodle, uživatelské dovednosti, práce s úkoly

Inteligentní systémy

Povinně volitelný, 20 hodin prezenční výuky, 15 hodin distanční výuky a osobních konzultací.

Cílem kurzu je seznámit se s teoriemi, technologiemi a postupy používanými při vývoji inteligentních systémů a naučit se se, jak takové systémy vyvíjet.

Témata kurzu

 1. Úvod do problematiky inteligentních systémů.
 2. Modelování a simulace inteligentních systémů.
 3. Robotika a programovatelné robotické stavebnice.
 4. Konstrukce robotických a inteligentních systémů.
 5. Proncipy automatizovaného a adaptivního řízení.
 6. Vybrané algoritmy umělé inteligence.
 7. Aplikace umělé inteligence v praxi.

V kurzu Inteligentní systémy se žáci seznámí s inteligentními domy, programátorským modelem pro tento systém, způsobem měření hodnot ze snímačů, praktickými aplikacemi regulace a automatizace, základními nastaveními a možno stmi pokročilého zabezpečení domu.

Moderní programování

Povinně volitelný, 20 hodin prezenční výuky, 15 hodin distanční výuky a osobních konzultací.

Témata kurzu

 1. Úvod do problematiky programování.
 2. Návrhové vzory.
 3. Pole, seznamy, balíčky, stromové struktury.
 4. Návrh aplikace, analýza, návrh GUI.
 5. Testování a distribuce.
 6. Marketing a publikování aplikace.

V kurzu moderní programování se žáci seznámí s principy a metodami objektově orientovaného programování, které si budou moci vyzkoušet na zcela nově vybudované laboratoři Softwarového inženýrství a statistického zpracování dat, které vybudovala katedra informatiky a počítačů koncem roku 2017 za podpory Moravskoslezského kraje.

Angličtina v ICT

Povinně volitelný, 20 hodin prezenční výuky, 15 hodin distanční výuky a osobních konzultací.

V kurzu Angličtina v ICT budou studenti směrováni k využití již nabytých středoškolských znalostí z oblasti anglického jazyka, přičemž tyto budou rozšířeny o oblasti, které na střední škole nejsou obsaženy. Praktická výuka v anglickém jazyce bude zaměřena na následující okruhy:

 1. Typy inteligentních systémů a jejich komponenty.
 2. Oblasti využití inteligentních systémů.
 3. Praktické využití inteligentních systémů – osobní zkušenosti.
 4. Představení modelových ukázek již používaných inteligentních systémů.
 5. Prezentace možného využití inteligentních systémů v denním životě
 6. Jazykové zkoušky: Cambridge Examinations, TOEFL, SAT, aj.

Součástí kurzu je návštěva centra BritishCouncil v Praze, kde budou studenti seznámeni s možností přípravy na složení mezinárodně uznávaných zkoušek Cambridge Examinations, jejich typy a úrovněmi, podmínkami úspěšného složení a také s důvody, proč tyto zkoušky absolvovat.

Závěrečný kurz

Povinný, 2 hodiny, lektor RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D.

Zásady zpracování vlastního dokumentu, vyhledávání zdrojů, styly, tvorba prezentace, zásady prezentování práce na vlastním projektu.

Přihlášení 1. Závazné přihlášení prostřednictvím webu ZDE: do 25. září 2018
 2. Prohlášení školy a Prohlášení rodiče (pro mladší 18-ti let).
  1. Vyplněné prohlášení se odevzdávají na úvodní hodině
 3. Vstupní test (v případě překročení kapacity kurzu): říjen 2018 (bude upřesněno)
 4. Harmonogram kurzů si můžete stáhnout zde: harmonogram.

5

Učitelů

64

Hodin prezenčně

30

Hodin distančně

1

Projekt zpracovatObsazenost kurzu - počet přijatých přihlášek

O katedře

Katedra informatiky a počítačů Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity poskytuje víceúrovňové vzdělávání v bakalářských, navazujících magisterských a doktorském studijním oboru v oblasti informatiky a výpočetní techniky, včetně učitelských studijních oborů. Studenti informatiky a aplikované informatiky získávají široké a všestranné vzdělání v neustále se vyvíjející oblasti informatiky a výpočetní techniky. Absolventi najdou uplatnění ve firmách, průmyslových podnicích, soukromém či veřejném sektoru a ve školství.

Katedra zabezpečuje také výuku vybraných informatických předmětů pro jiné katedry Ostravské univerzity.

Dále katedra zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků specializační a rozšiřující studia a kurzy pro učitele a veřejnost a specializační kurzy v oblasti počítačových sítí a grafiky.

Výzkumná činnost je realizována v pěti oblastech Soft Computingu pro IT.

Členové katedry jsou úspěšnými řešiteli projektů EU.

Zde jsou kontakty

V případě jakýkoliv dotazů, nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

Pište nebo volejte :-)