Ústav urgentní medicíny
a forenzních oborů
Fakulta zdravotnických studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Monitorovací zpráva 01 / Výstupy projektu

Výstupy klíčových aktivit

Monitorovací období 30. června - 29. září 2009.

Výstupy klíčové aktivity č.01:

 • Pracovní smlouvy, DPP a DPČ (uzavřené: DPČ-4, DPP-1)
 • Čestná prohlášení o výši úvazku
 • Čestná prohlášení o vyplacení mzdy
 • Osobní údaje
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů
 • Řídící projektový tým a pracovní skupiny
 • Řízení projektu - zápisy, prezenční listiny, pozvánky

Výstupy klíčové aktivity č. 02:

 • Autorské smlouvy (uzavřených 6)
 • Vzory pro tvorbu distančních textů

Výstupy klíčové aktivity č. 03:

 • V rámci klíčové aktivity je připraven seznam výukových CD a předběžně projednán autorský tým, který bude scénáře k výukovým CD zpracovávat. Jedná se především o experty partnerů. Vlastní aktivita – natáčení výukových CD bude zahájena až po nákupu kamer.

Výstupy klíčové aktivity č. 04:

 • 5 autorských smluv na zpracování kasuistik
 • CD s jednotnou šablonou

Výstupy klíčové aktivity č. 05:

 • Zadávací řízení na zhotovitele projektu
 • Zadávací řízení na realizaci stavebních úprav v suterénu Fakultní nemocnice Ostrava.

Výstupy klíčové aktivity č. 06:

 • Aktivita není hodnocena, neboť její realizace bude zahájena v souladu s harmonogramem v září 2010.

Výstupy klíčové aktivity č. 07

 • K realizaci klíčové aktivity 07 dojde v souladu s harmonogramem v červenci 2011.
Aktualizace: 15. 06. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt