Ústav urgentní medicíny
a forenzních oborů
Fakulta zdravotnických studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Monitorovací zpráva 04 / Výstupy projektu

Výstupy klíčových aktivit

Monitorovací období 30. září 2010 - 29. března 2011.

Výstupy klíčové aktivity 01:

 • V monitorovacím období byly dokončeny překlady cizojazyčných textů.
 • Klíčová aktivita KA 1 byla ukončena.
 • Do realizace aktivity byl zapojen partner s finančním příspěvkem při jednáních řídícího výboru. Partneři bez finančního příspěvku sehráli stěžejní roli při řešení aktuálních úkolů, které se vztahovaly k odborné části vybavení trenažérů kriminalistickými a zdravotnickými pomůckami, které budou sloužit studentům při výuce v odborných seminářích pro nácvik dovedností.
 • Cílová skupina studentů nebyla do této aktivity zapojena.

Výstupy klíčové aktivity 02:

 • V průběhu realizace KA 2 bylo vytvořeno celkem 50 studijních opor.
 • Studijní opory byly předány oponentům k vypracování posudků na distančnost textu a odborného posudku.

Výstupy klíčové aktivity 03:

 • Každý film trvá celkově 20 minut a má dvě verze – verzi bez didaktických vstupů, která slouží studentům například k analýze jednotlivých druhů sekundární viktimizace. Druhá verze je určena pro výukové účely – obsahuje didaktické vstupy, které přednáší průvodce filmem. Filmy jsou opatřeny logolinkem v souladu s manuálem vizuální identity.
 • Svépomocí byly dále natáčeny výukové instruktážní filmy, které nejsou obsazeny herci, ale demonstrují praktické dovednosti nebo speciální postupy (např. toxikologická analýza). Také k těmto filmům byly zpracovány scénáře.
 • Většina instruktážních filmů je již upravena, některé procházejí technickými úpravami.
 • V rámci KA byly natočeny 3 výukové DVD pro výukové účely.

Výstupy klíčové aktivity 04:

 • V rámci KA 04 jsou vytvářeny e – learingové kurzy a kazuistiky, které mají podpořit moderní způsoby prezentace poznatků a názornost výuky. Část materiálů (výstupů) je již zpracována, zbývající plánované kurzy a kazuistiky budou dopracovány podle harmonogramu klíčových aktivit, který tvoří přílohu předkládané MZ 04.
 • V rámci klíčové aktivity 04 bylo uzavřeno 48 autorských smluv na kasuistiky, 3 autorské smlouvy na e-learning a 1 autorská smlouva na distanční oporu. (viz příloha č. 24 a 25 MZ).
 • Klíčová aktivita č. 4 neprobíhala v souladu s původním harmonogramem naplňování klíčových aktivit.
 • Příčinou zpoždění v plnění požadovaných termínů ze strany autorů z důvodu vysoké pracovní zaneprázdněnosti. V příloze č. 10 je zapracována změna v časovém harmonogramu naplňování aktivity KA
 • 04.

Výstupy klíčové aktivity 05:

 • Proces budování Trenažérů terénních situací byl v monitorovacím období dokončen. V rámci aktivity proběhla výběrová řízení na dodavatele kriminalistických pomůcek, zdravotnických pomůcek a didaktické techniky. Proběhla úprava suterénu v budově ústavu soudního lékařství FNO – partnera s finančním příspěvkem. Partner projektu – Fakultní nemocnice v Ostravě sehrál stěžejní roli při naplňování cíle uvedené aktivity. Do aktivity byli také zapojeni partneři s nefinančním příspěvkem, kteří nepodíleli na sestavování specifikací pro výběrová řízení na kriminalistické pomůcky.
 • Výsledkem klíčové aktivity jsou Trenažéry terénních situací, které simulují místa trestného činu a místo dopravní nehody. Na trenažérech již v monitorovacím období začala probíhat výuka, která je dokumentována (fotodokumentace, prezentace ukázek z výuky).

Výstupy klíčové aktivity 06:

 • Cílem aktivity je pilotně ověřit inovované kurzy s využitím všech podpůrných didaktických materiálů,které byly vytvořeny. Každý pilotně ověřovaný kurz je propagován před zahájením výuky, studenti jsou informováni o tom, k jakým inovacím v rámci předmětu došlo.
 • Pilotní ověřování je možno doložit prezenčními listinami.
 • V rámci aktivity probíhá výuka v inovovaných kurzech v tradičních učebnách i na trenažérech.
 • Při výuce jsou využívány všechny dosud vytvořené didaktické pomůcky.
 • Vybudování místností, zejména jejich interiérů, bylo svěřeno externímu dodavateli, který dle instrukcí odborníků z řad partnerů, přesně zkonstruoval výukové prostory (místo závažného trestného činu, autonehoda atd.).

 

Výběrová řízení

VŘ 10/2010:

 • AV MEDIA a.s.
  18. listopadu 2010 podepsána kupní smlouva.

VŘ 11/2010:

 • LT SEZAM s.r.o.
  16. listopadu 2010 podepsána kupní smlouva.

VŘ 12/2010:

 • VITRUM Rožnov s.r.o.
  16. listopadu 2010 podepsána kupní smlouva.

VŘ 13/2010:

 • ELAS Brno v.o.s.
  18. listopadu 2010 podepsána kupní smlouva.

VŘ 14/2010:

 • Martin Bičiště
  15. listopadu 2010 podepsána kupní smlouva.

VŘ 15/2010:

 • VITRUM Rožnov s.r.o.
  16. listopadu 2010 podepsána kupní smlouva.

VŘ 16/2010:

 • DYNEX TECHNOLOGIES spol. s r.o.
  11. listopadu 2010 podepsána kupní smlouva.

VŘ 17/2010:

 • MEDIM spol. s r.o.
  11. listopadu 2010 podepsána kupní smlouva

VŘ 18/2011:

 • HELAGO-CZ s.r.o.
  04. ledna 2011 podepsána kupní smlouva

VŘ 19/2011:

 • CANIS PLUS
  28. ledna 2011 sepsána kupní smlouva
Aktualizace: 10. 08. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt