Ústav urgentní medicíny
a forenzních oborů
Fakulta zdravotnických studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Monitorovací zpráva 03 / Výstupy projektu

Výstupy klíčových aktivit

Monitorovací období 30. března - 29. září 2010.

Výstupy klíčové aktivity č. 01:

 • Realizováno výběrové řízení na překlady cizojazyčné odborné literatury.
 • Jednání řídícího týmu a pracovních skupin.
 • Inovace sylabů 19 předmětů
 • DPP a DPČ, autorské smlouvy
 • Čestná prohlášení o výši úvazku
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů
 • Řízení projektu
 • Do klíčové aktivity KA 1 Příprava inovace studijního oboru není cílová skupina zapojena

Výstupy klíčové aktivity č. 02:

 • V monitorovacím období od 30. března – 29. září 2010 bylo uzavřeno 14 autorských smluv.
 • Cílem aktivity je připravit nové distanční opory, které budou sloužit jako studijní materiál pro inovované kurzy.
 • Postupně bylo zpracováno a proplaceno14 studijních opor.
 • Konkrétní činnosti vedoucí k postupnému naplnění cíle projektu a KA 02:
  • Realizace jazykových korektur
  • Uzavření smluv na odborné recenze
  • Uzavření smluv na distanční posudky
  • Převedení textů do formátu PDF pro tisk
  • Archivace finální podoby textů na CD

Výstupy klíčové aktivity č. 03:

 • Cílem aktivity 03 je připravit speciální výukové CD, které budou doplňovat informace dílčích kurzů. Část výukových CD je připravována a natáčena ve spolupráci s partnery, část (hrané modelové situace) bude zajišťována dodavatelsky, formou nákupu služeb (VŘ na videonahrávky).
 • Konkrétní činnosti realizované v rámci aktivity KA 03:
  • Vypsání a realizace zadávacího řízení na natočení výukových DVD
  • Vypsání a realizace zadávacího řízení na nákup optoelektronických přístrojů
  • Vypsání a realizace zadávacího řízení na nákup informační techniky
  • Do realizace této aktivity byl zapojen partner s finančním příspěvkem FNO

Výstupy klíčové aktivity č. 04:

 • V rámci klíčové aktivity 04 bylo uzavřeno 41 autorských smluv na kasuistiky
 • Klíčová aktivita č. 4 neprobíhá v souladu s  harmonogramem naplňování klíčových aktivit.
 • Příčinou zpoždění v plnění požadovaných termínů ze strany autorů z důvodu vysoké pracovní zaneprázdněnosti.
 • Výstupy:
  • 41 zpracovaných kasuistik

Výstupy klíčové aktivity č. 05:

 • Cílem klíčové aktivity bylo vytvořit specializované pracoviště pro studenty - přebudovat nevyužívaný suterén v budově Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava na trenažéry terénních situací, které budou sloužit k nácviku dovedností posluchačům oboru Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací a oboru Zdravotnický záchranář. Konkrétní činnosti vedoucí k postupnému naplnění cíle projektu a KA 05:
 • Výstupy:
  • Výběrové řízení na realizaci stavebních úprav
  • VŘ realizoval partner s finančním příspěvkem.

Výstupy klíčové aktivity č. 06:

 • V září 2010 bylo zahájeno pilotní ověření inovovaných kurzů v oborech Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací a v oboru Zdravotnický záchranář
 • Výstupy:
  • Do inovovaných kurzů se zapsalo celkem 612 posluchačů
  • Pilotní realizace inovovaných studijních kurzů podporujících možnosti mezioborových studií v září -2010 probíhá souladu s harmonogramem
  • Do aktivity jsou zapojeni partneři projektu v rolích lektorů

 

Výběrová řízení

VŘ 04/2010:

 • 01. 06.2010 byla zveřejněna výzva na stránkách MŠMT k podání nabídek na natočení výukových DVD.
 • 14. 06. 2010 hodnotící komise provedla posouzení zaslaných nabídek a doporučila vítěznou nabídku – firmu POLAR televize Ostrava, se kterou byla dne 20. července 2010 podepsána smlouva o dílo.

VŘ 05/2010:

 • 11. 06. 2010 byla zveřejněna výzva na stránkách MŠMT k podání nabídek na provedení stavebních úprav suterénu budovy Ústavu soudního lékařství FNO.
 • 29. 06. 2010 hodnotící komise provedla posouzení zaslaných nabídek a doporučila vítěznou nabídku – firmu OSA – INVEST s.r.o., se kterou byla dne 14. července 2010 podepsána smlouva o dílo.

VŘ 06/2010:

 • 27. 07. 2010 byla zveřejněna výzva na vybavení trenažérů optoelektronikou.
 • 24. 08. 2010 došlo ke zhodnocení nabídky a byla doporučena nabídka firmy Olympus s.r.o., se kterou byla dne 19. září 2010 podepsána kupní smlouva.

VŘ 07/2010:

 • 19. 08. 2010 byla zveřejněna výzva na tisky didaktických pomůcek
  VŘ bylo dne 31. 08. 2010 zrušeno důvodů obsažených v technické specifikaci předmětu plnění veřejné zakázky.

VŘ 08/2010:

 • 03. 09. 2010 byla zveřejněna výzva na tisky didaktických pomůcek.
 • 13. 09. 2010 hodnotící komise provedla posouzení zaslaných nabídek a doporučila vítěznou nabídku – firmu Zdeněk Pracný - OFTIS, se kterou byla dne 4. října 2010 podepsána kupní smlouva.

VŘ 09/2010:

 • Monika Pekárková - Top Language School
  07. 07.2010 podepsána kupní smlouva.

Dne 16. června 2010 proběhla kontrola projektu z MŠMT. Kontrola nezaznamenala žádnou připomínku k věcnému i finančnímu řízení projektu.

Aktualizace: 10. 08. 2011


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt