Ústav urgentní medicíny
a forenzních oborů
Fakulta zdravotnických studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Monitorovací zpráva 02 / Výstupy projektu

Výstupy klíčových aktivit

Monitorovací období 30. září 2009 - 29. března 2010

Výstupy klíčové aktivity č. 01:

 • Pracovní smlouvy, DPP a DPČ (pracovní smlouvy-3, DPP-10, DPČ-9)
 • Čestná prohlášení o výši úvazku
 • Osobní údaje
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů
 • Řízení projektu

Výstupy klíčové aktivity č. 02:

 • Autorské smlouvy v počtu 12 ks
 • Zhotovené distanční opory v počtu 6 ks

Výstupy klíčové aktivity č. 03:

 • Uzavřené smlouvy s technickými pracovníky pro zpracování výukových CD
 • Aktivita č. 3 probíhala v souladu s harmonogramem naplňování klíčových aktivit.

Výstupy klíčové aktivity č. 04:

 • 17 autorských smluv na zpracování kasuistik
 • 10 zpracovaných kazuistik:

Výstupy klíčové aktivity č. 05:

 • Zadávací řízení na tvorbu projektu stavebních úprav.
 • Zpracovaný projekt realizace stavební úpravy. Vítězem zadávacího řízení je Studio Lenart, se kterým byla sepsána smlouva na vytvoření projektu.
 • Dále bylo připravováno zadávací řízení na realizaci stavebních úprav v suterénu Fakultní nemocnice Ostrava, které bude realizováno v následujícím monitorovacím období.

 

Výběrová řízení

VŘ 01/2009:

 • 30. 09. 2009 byla zveřejněna výzva k podání nabídek na nákup kancelářských potřeb.
 • 23. 10. 2009 hodnotící komise provedla posouzení zaslaných nabídek a doporučila vítěznou nabídku – firmu ART pap. s.r.o., se kterou byla dne 04. 12. 2009 podepsána kupní smlouva.

VŘ 02/2009:

 • 12. 10. 2009 byla v rámci systému OU nakup-it, zveřejněn požadavek na nákup IT techniky.
 • 16. 10. 2009 byly nabídky firem zaslány na OU. Po posouzení nabídek byla vybrána vítězná nabídka firmy DATAELPOCOM s.r.o.

VŘ 03/2009:

 • 13. 10. 2009 byla zveřejněna výzva finančním partnerem FNO k podání nabídek na zhotovení projektové dokumentace.
 • 26. 10. 2009 hodnotící komise provedla posouzení zaslaných nabídek a doporučila vítěznou nabídku – firmu Ing. Svatopluk Lenart – STUDIO LENART, se kterou byla dne 24. 11. 2009 podepsána smlouva o dílo.
Aktualizace: 15. 06. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt