Ústav urgentní medicíny
a forenzních oborů
Fakulta zdravotnických studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Syllabova 19
703 00 Ostrava - Zábřeh


 

Monitorovací zpráva 02 / Aktivity

Klíčové aktivity

Monitorovací období 30. září 2009 - 29. března 2010

 • Klíčová aktivita č.01
  Příprava inovace studijního oboru

 • Klíčová aktivita č.02
  Podpora distančního studia – tvorba studijních opor

 • Klíčová aktivita č.03
  Modernizace didaktických metod – tvorba multimediálních pomůcek

 • Klíčová aktivita č.04
  Podpora kombinovaného studia – tvorba e-learningových kurzů

 • Klíčová aktivita č.05
  Rozvoj praktických dovedností a kompetencí – vybudování trenažérů terénních situací

Monitorovací zpráva 02

Monitorovací období 30. září 2009 – 29. března 2010

V monitorovacím období proběhlo celkem 20 projektových schůzek, na kterých byli zastoupeni členové řídícího týmu nebo dílčích pracovních skupin.

Přípravné období bylo věnováno především aktivitám, které se týkaly personálního zajištění řízení projektu. Projekt řídí 5 pracovních týmů, které se pravidelně scházejí a řeší aktuální úkoly vyplývající z harmonogramu prací.

 • Řídící projektový tým
 • Pracovní tým pro publicitu a organizaci konferencí – připravil dvě konference, které se uskutečnili v tomto monitorovacím období. V říjnu 2009 proběhla konference Ostravské dny forenzních věd a v březnu 2010 byla realizována konference Ostrava v urgentní péči
 • Pracovní tým pro tvorbu distančních opor
 • Pracovní tým pro realizaci stavebních úprav
 • Pracovní tým pro natáčení výukových CD a DVD

V monitorovacím období proběhlo celkem 20 projektových schůzek, na kterých byli zastoupeni členové řídícího týmu nebo dílčích pracovních skupin.

Aktualizace: 15. 06. 2010


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt