Program semináře
 
 
domů
domů
 

Program semináře pro krajské koordinátory pro romské záležitosti

Úterý, 25. března 2008
08:30Uvítání účastníků
 
Možností financování projektů zaměřených na integraci romské menšiny
(Mgr. Jitka Jirsová)
08:45 - 09:30Základní struktura fondů evropské unie
09:30 - 10:15Možnosti ESF a ERDF
10:20 -12:00Operační programy z nichž je možno financovat projekty pro cílovou skupinu (možnosti propojení aktivit mezi OP LZZ a IOP)
12:00 - 13:00Polední přestávka - oběd
13:00 - 13:45Národní dotační programy (MPSV, MŠMT, MMR, MK)
13:50 - 14:35Příklady úspěšných projektů ze sociální a vzdělanostní oblasti cílové skupiny, příklady dobré praxe a možnosti jejich získávání, šíření a aplikace v praxi
14:40 - 16:00Zásady psaní projektů
(V průběhu semináře poskytne Ing. Radka Soukupová informace o možnostech propojení investičních a neinvestičních projektů)
Středa, 26. března 2008
 
Role krajského koordinátora v systému působnosti nově vznikající Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách
08:30 - 09:15Informace z  Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity
(Ing. Radka Soukupová)
09:20 - 10:05Koncepce a představy fungování Agentury pro sociální začleňování - role krajských koordinátorů - vztahy a spolupráce
(Ing. Marek Podlaha)
10:10 - 10:55Návrhy k fungování Agentury
(Bc. Lýdia Poláčková)
11:00 - 12: 00Diskuse a návrhy koordinátorů k fungování Agentury pro sociální začleňování
12:00 - 13:00Polední přestávka - oběd
13:00 - 13:30Sociální bydlení - programy MMR
(Mgr. Věra Pelíšková)
13:30 - 14:00Programy podpory bydlení v rámci Integrovaného operačního programu
(Hana Pejpalová)
14:10 - 14:55Bydlení s kontraktem - příklad dobré praxe
Příležitostná registrovaná práce - projekt realizovaný firmou Sodexo - příklad dobré praxe
(Bc. Lýdia Poláčková)
15:00 - 15:45Romský pracovník v sociálních službách v nezdravotnických zařízeních
(Bc. Lýdia Poláčková)
Čtvrtek, 27. března 2008
 
Aktualizace právních předpisů pro krajské koordinátory
(Mgr. Kateřina Cilečková)
08:30 - 09:15Antidiskriminační zákon - připravované znění
09:20 - 10:20Postupy při řešení diskriminace dle současné zákonné úpravy
10:25 - 11:10Školský zákon, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci diskriminace při výkonu práva na vzdělání
11:15 - 12:00Zákon o právech národnostních menšin
12:00 - 13:00Polední přestávka - oběd
13:00 - 13:45Zákon o sociálních službách - struktura zákona
13:45 - 14:30Zákon o sociálních službých - uzavírání smluv, povinnosti poskytovatelů
14:30 - 15:15Zákoník práce
15:15 - 16:00Insolvenční zákon (oddlužení fyzické osoby)
Pátek, 28. března 2008
 
Klíčové kompetence krajských koordinátorů pro romské záležitosti
08:30 - 09:25Přehled klíčových kompetencí krajského koordinátora
(PhDr. Alice Gojová, PhD.)
09:30 - 12:00Tvorba strategických materiálů
(RNDr., Ing. Martin Černý, MBA.)
12:00 - 13:00Polední přestávka - oběd
13:00 - 13:45Pracovníci přispívající k integraci Romů - jejich kompetence
(PhDr. Alice Gojová, PhD.)
13:50 - 14:55Metodické vedení pracovníků přispívající k integraci Romů, koordinační činnost a spolupráce s dalšími subjekty
(PhDr. Alice Gojová, PhD.)
15:00 - 16:00Iniciační činnost a možnosti prosazování rozvojových projektů
(PhDr. Alice Gojová, PhD.)
© Ostravská univerzita v Ostravě 2007-2019