Vzdělávací program
 
 
domů
domů
 

Specializační kurz pro terénní sociální pracovníky

Specializační kurz pro terénní sociální pracovníky obsahuje celkem 11 modulů:

Specializační kurz pro terénní sociální pracovníky
Modul 1Úvod do terénní sociální práce
Modul 2Základní činnosti terénního sociálního pracovníka
Modul 3Standardy kvality pro terénní sociální práci
Modul 4Aktualizace právních předpisů pro terénní sociální práci
Modul 5Krizové situace v práci terénního sociálního pracovníka
Modul 6Sociální vyloučení
Modul 7Terénní sociální práce s vybranými cílovými skupinami z hlediska metod sociální práce
Modul 8Úvod do case managementu
Modul 9 Analýza potřeb
Modul 10Evaluace s aplikací na terénní sociální práci
Modul 11Typická dilemata v terénní sociální práci pro terénní sociální pracovníky

Celková doba vzdělávání jednoho pracovníka činí 10 dnů. Každý den obsahuje 8 výukových hodin v délce 45 minut., tj. celkem 80 hodin. Program je realizován v rozsahu dvou výukových týdenních bloků.

© Ostravská univerzita v Ostravě 2007-2019