Vzdělávací program
 
 
domů
domů
 

Kvalifikační kurz pro terénní pracovníky

Kvalifikační kurz pro terénní pracovníky obsahuje celkem 19 modulů:

Obecná část kurzu
Modul 1 Úvod do terénní sociální práce
Modul 2Kvalita v  sociálních službách
Modul 3Právo
Modul 4Právo sociálního zabezpečení
Modul 5Spolupráce s  institucemi
Modul 6Komunikační dovednosti
Modul 7Struktura pomáhajícího rozhovoru
Modul 8Struktura práce s uživatelem
Modul 9Úvod do psychopatologie a sociální patologie
Modul 10Somatologie a základy ochrany zdraví
Zvláštní část kurzu
Modul 11Sociální vyloučení
Modul 12Základní činnosti terénního pracovníka
Modul 13Terénní sociální práce s vybranými cílovými skupinami
Modul 14Krizové situace v práci terénního pracovníka
Modul 15Individuální plánování sociální služby
Modul 16Dokumentace terénní práce a ochrana osobních údajů
Modul 17Typická dilemata v terénní sociální práci pro terénní pracovníky
Modul 18Psychohygiena terénního pracovníka a možnosti profesionální podpory
Modul 19Kazuistický seminář

Celková doba vzdělávání jednoho pracovníka činí 19 dnů. Každý den obsahuje 8 výukových hodin v délce 45 minut, celkem 153 hodin. Program je realizován formou kurzu v rozsahu čtyř výukových týdenních bloků.

© Ostravská univerzita v Ostravě 2007-2019