Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory


 

Obsah kurzu

Vzdělávací kurz obsahuje 22 modulů:
Modul 1Ukotvení práce sociálního kurátora v oblasti legislativy
Modul 2Dávky hmotné nouze
Modul 3Zdravotní rizika
Modul 4Psychiatrické minimum
Modul 5Problematika hraničních klientů
Modul 6Extremismus
Modul 7Vězeňství
Modul 8Využití současných metod sociální práce v praxi sociálních kurátorů
Modul 9Krizová intervence
Modul 10Krizové situace v práci sociálního kurátora
Modul 11Standardy sociálních služeb, sociální poradenství ve spojitosti s činností sociálního kurátora
Modul 12Dilemata v práci sociálního kurátora
Modul 13Sociální vyloučení a nástroje integrace
Modul 14Terénní sociální práce a její využití v práci sociálního kurátora
Modul 15Specifika sociální práce s osobami bez přístřeší
Modul 16Specifika sociální práce s osobami opouštějícími ochrannou a ústavní výchovu
Modul 17Specifika sociální práce s osobami z různých etnických menšin
Modul 18Práce s lidmi s extrémním zadlužením
Modul 19Práce se závislými klienty
Modul 20Domácí násilí, oběti trestné činnosti
Modul 21Růstová supervize
Modul 22Psychohygiena

Celková doba vzdělávání jednoho účastníka činí 21 dnů. Každý den obsahuje 8 výukových hodin v délce 45 minut., tj. celkem 168 hodin. Program se uskuteční v rozsahu 3 dnů v 7 výukových blocích.

Aktualizace: 03. 09. 2009


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt