Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory


 

Cíle projektu

Cílem projektu je systematizace a zkvalitnění práce sociálních kurátorů. Projekt směřuje k prohloubení a rozšíření odborných kompetencí sociálních kurátorů a k zavedení jednotlivých standardů jejich práce, obojí především v oblasti přímé práce s klientem.

Dílčími cíli jsou:

  1. Vytvořit metodickou příručku pro sociální kurátory zaměřenou na přímou práci s uživateli služeb.
  2. Vytvořit a akreditovat odborný specializační vzdělávací program pro sociální kurátory.
  3. Vyškolit sociální kurátory.
Aktualizace: 08. 06. 2009


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt