Centrum pro podporu projektů
Fakulta sociálních studií
Ostravská univerzita v Ostravě
Fr. Šrámka 3
709 00 Ostrava - Mar. Hory


 

Anotace projektu

Jedná se o nadregionální projekt, který je zaměřen na celonárodní profesní vzdělávání specifické skupiny sociálních pracovníků – sociální kurátory působící na jednotlivých obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, kde poskytují pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným.

Záměrem projektu je prostřednictvím odborného vzdělávání sociálních pracovníků – sociálních kurátorů posílit rozvoj systému sociálních služeb a zvyšovat kvalitu služeb pro výše uvedené skupiny osob.

Aktualizace: 08. 06. 2009


© Ostravská univerzita 2008 - 2018
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

Technický kontakt