Zapojení cílových skupin

Kurzy jednotlivých modulů jsou zaměřeny na obě cílové skupiny. Všechny navrhované moduly budou řešeny s využitím distančních prvků a s využitím řízení výuky v Moodlu, což umožňuje vzdělávání pracovníkům škol i ze vzdálenějších míst regionu a čase, který je pro ně vhodný.

Nahoru...

1) Pedagogičtí pracovníci

– rozšíří svoji kvalifikaci v kurzech M1 – M4, které se rozhodnou absolvovat. Vzhledem k tomu, že systém vzdělávání je vytvořen jako modulový systém předpokládá se, že si budou volit ty kurzy, které jsou pro jejich práci významné a rozšíří jejich znalosti.

Nahoru...

2) Vedoucí pracovníci

– mohou získat stejné kompetence v kurzech všech modulů jako první cílová skupina. Největším přínosem pro ně bude absolvování kurzů modulu č.3, který pro ně bude speciálně připraven. Kurzy, které budou do modulu zařazeny budou zaměřeny na praktické dovednosti problematiky řízení lidských zdrojů, hodnocení zaměstnanců, ekonomického praktika, financování škol a školských zařízení, finanční prostředky projektů EU, procesní řízení v podmínkách škol, řízení kvality vzdělávacích procesů, řízení týmů podle cílů a času. Celkem bude připraveno v ucelených objektech včetně e-learningové podpory 10 kurzů. Znalosti takto získané mohou absolventi kurzů využít v následném vzdělávání ve studiích, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení. Což je motivačním faktorem pro tuto cílovou skupinu. V případě, že již absolvovali Studium podle §5 nebo §7 Vyhlášky MŠMT č. 317/2005, mohou v těchto kurzech získat nové, aktuální informace z řízení škol.

Nahoru...