Realizační tým


Vedoucí projektu

      Ing. Eva Burianová, Ph.D.


Koordinátoři projektu:

doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. – za Ostravskou univerzitu v Ostravě

doc. RNDr. František Koliba, CSc. – za Slezskou univerzitu v Opavě


Další členové:

      Bc. Gabriela Peroutková

      Šárka Gazdová

      Bc. Pavla Janoschová

      Ing. Lenka Káňová

      doc. PaedDr. Dana Kričfaluši, CSc.

      Bc. Yvona Kaniová

      Mgr. Marek Osuchowski

      Bc. Simona Polochová

      Mgr. Vladimíra Sehnalová

      Ing. Pavel Smolka

      Jaromíra Suchánková

      Ing. Eliška Treterová

      Mgr. Martin Žáček