Publicita projektu


- informační leták


- propagace projektu


- veřejná správa Moravskoslezského kraje


- Listy OU, číslo 2, ročník 17 (duben 2009)


- Metodický portál RVP


   - předškolní vzdělávání


   - základní vzdělávání


   - gymnaziální vzdělávání


   - speciální vzdělávání


- nástěnka Slezské univerzity v Opavě


- noviny SLU v Opavě, ročník 14/3, duben 2009


- informační zpravodaj, PřF OU 2/2009


- prezentace na stránkách MŠMT


- Listy OU, číslo 3, ročník 17 (červen 2009)


- Listy OU, číslo 4, ročník 17 (říjen 2009)


- Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2009


   - k prezentaci projektu bylo využito možnosti umístění posteru v rámci Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2009 pořádaného Institutem celoživotního vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 15. – 17. září 2009.


- Život v Přírodě, říjen 2009, informační zpravodaj Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě


- inzerce - nabídka bezplatných kurzů v rámci projektu, Učitelský zpravodaj č.13/2009 (27.11.2009)


- databáze dalšího profesního vzdělávání DAT.CZ


- inzerce - deník Právo, 28.08.2010, nabídka bezplatných kurzů v rámci projektu


- inzerce - nabídka bezplatných kurzů v rámci projektu, Učitelský zpravodaj č.16/2010 (01.09.2010)


- Listy OU, číslo 4-5, ročník 18 (říjen, prosinec 2010)


- Projektil - bulletin Centra řízení projektů Slezské univerzity v Opavě, číslo 3, prosinec 2010


- inzerce - MF Dnes, příloha pro MSK, 8.9.2011, poslední nabídka bezplatných kurzů v rámci projektu