Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/11.0011

Hlavní cíl projektu

- zvýšení odborné, osobnostní a pedagogické úrovně cílových skupin, kterými jsou:

  • pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení
  • vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Projekt částečně navazuje na projekt OP RLZ CZ.04.1.03/3.2.15.1/0104 - Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji (řešen 2005-2007), dále navazuje na zkušenosti s dalším vzděláváním dle Vyhlášky MŠMT č. 317/2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditačních komisí a kariérním systému pedagogických pracovníků a na další zkušenosti s organizací, vedením a výukou kurzů pro cílové skupiny tohoto projektu (pracovníci škol a školských zařízení a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení).

Nahoru...

Dílčí cíle


Dílčí cíl 1.

Vytvoření modulového systému vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkem se jedná o 4 moduly s 50 inovovanými a 100 novými kurzy.


Dílčí cíl 2.

Pokračování ve spolupráci univerzit a spolupráci Center pro další vzdělávání na univerzitách v přípravě a realizaci kurzů navrhovaného projektu.


Dílčí cíl 3.

Výběr tutorů, příprava a realizace kurzů pro tutory, lektory a organizátory dalšího vzdělávání učitelů v distančních formách. Doplnění databáze vhodných tutorů i pro další pokračování aktivit projektu po jeho ukončení.


Dílčí cíl 4.

Vytvoření kvalitních studijních textů, ucelených výukových materiálů, včetně e-learningové podpory, pro všechny navržené kurzy v modulech. Tyto materiály budou využitelné i pro další kurzy v následujících letech.


Dílčí cíl 5.

Proškolení cílových skupin v kurzech modulového systému.


Dílčí cíl 6.

Efektivní využití informačních a komunikačních technologií, nových forem výuky (kombinované a distanční) a nových poznatků reagujících na vznikající problémy současného vzdělávání dětí a mládeže v oblasti pedagogické, psychologické a sociální a rovněž s důrazem na environmentální vzdělávání.


Nahoru...