Udržitelnost projektu

V průběhu realizace projektu byly vytvořeny a realizovány vzdělávací moduly, řazené mezi studium v rámci § 60 zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění. Moduly jsou zpracovány formou kombinované výuky (e-learningová podpora zpracována v LMS Moodle) s rozdílnou hodinovou dotací, ukončené zkouškou nebo zápočtem. Přehled vytvořených modulů naleznete zde.

V průběhu udržitelnosti projektu (1. 5. 2014 - 30. 4. 2019) jsou tyto nově vytvořené moduly nadále nabízeny Centrem celoživotního vzdělávání Přírodovědecké fakulty OU při studiu oboru Aplikovaná informatika – studium podle § 60 zákona č. 111/98 sb. Podrobnější informace o studiu, včetně přihlášky ke studiu naleznete zde.Absolventi

Nahoru...