Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/02.0033

Popis projektu

  • projekt OP VK 7.3 – Další vzdělávání
  • název: "Tvorba distančních vzdělávacích modulů pro celoživotní vzdělávání dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o VŠ na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity"
  • zkrácený název: "TDIVMOD-§60-2010"
  • vyhlašovatel výzvy: Moravskoslezský kraj – Výzva č.2 pro GP – oblast podpory 3.2
  • žadatel: Ostravská univerzita
  • hlavní řešitel: Ing. Eva Burianová, Ph.D.
  • doba realizace: 1.5.2011 – 30.4.2014
  • finanční objem: 5.249.535,92 Kč

NOVINKY