Realizační tým


Hlavní řešitel projektu:

      RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D. - Slezská univerzita, Opava


Koordinátoři projektu za OU:

      Ing. Eva Burianová, Ph.D.

      doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc.

      Bc. Gabriela Peroutková


Další členové realizačního týmu za OU:

      Hana Konderlová

      Mgr. Michal Kusýn

      Bc. Lada Míčková

      Ing. Eliška Treterová

      RNDr. Martin Žáček, Ph.D.

      Ing. Tomáš Peroutka

      Ing. Klára Dluhošová

      Ing. Lenka Káňová

      Ing. Pavla Lazarová

      Ing. Beáta Sklářová

      Ing. Pavel Smolka

      Ing. Pavel Tretera