Popis cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu jsou u obou partnerských univerzit:

  1. Akademičtí pracovníci Slezské univerzity v Opavě a Ostravské univerzity v Ostravě. Tito pracovníci budou podpořeni jednak jako členové řešitelských týmů, především jako autoři studijních materiálů a lektoři (tutoři) kurzů. Akademičtí pracovníci obou univerzit budou podpořeni především jako účastníci kurzů strukturovaných do jednotlivých vzdělávacích bloků tvořící komplexní systém osobnostního a kvalifikačního rozvoje.
  2. Pracovníci v manažerských funkcích a připravující se na manažerské funkce Slezské univerzity v Opavě a Ostravské univerzity v Ostravě. Tuto skupinu tvoří akademičtí pracovníci působící v akademických funkcích nebo se na tyto funkce připravující a také vedoucí pracovníci v hospodářských funkcích. Část z nich se bude podílet přímo na řešení projektu. Budou rovněž podpořeni jako účastníci speciálních kurzů.
  3. Studenti doktorského studia jakožto potenciálně perspektivní pracovníci VŠ budou především podpořeni v kurzech určených ke zlepšení jejich jazykových znalostí, získání pokročilých dovedností v práci s ICT a dalších odborných kompetencí.

Všichni úspěšní absolventi kurzů obdrží certifikáty o absolvování. Kritéria pro absolvování vzdělávacího kurzu budou specificky definována pro každý kurz/blok různě, dle charakteru a způsobu výuky (např. docházka/prezenční účast, vypracování samostatných úkolů, absolvování testu, absolvování školení apod.).

Nahoru...