Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Pokročilé techniky tvorby dokumentů a přípravy prezentací

Cíl kurzu

Seznámit účastníky s pokročilými technikami přípravy dokumentů včetně psaní rozsáhlých dokumentů a distančních výukových opor. Seznámit účastníky s pokročilými technikami přípravy dokumentů včetně psaní rozsáhlých dokumentů a distančních výukových opor v MS Word a přípravou prezentací v MS PowerPoint. Verze 2007/2010.


Kurz probíhá v Ostravě

Garant

Ing. Eva Burianová, PhD.

Anotace

Kurz je připraven pro účastníky, kteří již mají základní znalosti s textovým editorem MS Word(verze 2003, 2007). Kurz zahrnuje jak přehled základních znalostí práce s MS Wordem verze 2007 (2010), tak se účastníci seznámí s funkcemi, které bývají málo uživateli využívány a mohou přispět k efektivnímu využívání aplikace při zpracování rozsáhlejších dokumentů. Účastníci se naučí využívat styly, šablony, práci s oddíly, odkazy, tabulkami, komentáři, seznamy, měnit přednastavené vlastnosti dokumentu a vytvářet nové podle svých požadavků. Součástí kurzu je rovněž seznámení se s editorem rovnic, který je významným pomocníkem při zpracování odborných textů. Součástí kurzu je zaměření na využití aplikace při psaní distančních výukových opor.
Součástí kurzu je zaměření na využití aplikace při psaní distančních výukových opor.Příprava prezentací je zaměřena na práci s MS PowerPoint a zahrnuje tyto oblasti: Práce s tvorbou prezentace, postupy, pokročilé techniky práce, úprava a formátování snímků, objekty v prezentaci a jejich vkládání, propojení s dalšími aplikacemi, vlastní tvorba prezentace, využití tisku snímků, podkladů. Diskuze ke zpracování prezentací.

Obsah

 • Práce s dokumentem – vytvoření nového dokumentu, otevření existujícího dokumentu, uložení souboru, automatické ukládání, práce s více otevřenými dokumenty. Psaní a formátování textu – formát textu, formát odstavce, odrážky a číslování, tabulátory. Hypertextové odkazy, seznamy.
 • Styly – vytváření nových stylů, použití stylu před napsáním textu, převedení textu do odlišného stylu, úprava stylu, změna vlastností stylu, odstranění stylu, automatické definování a aktualizace stylů.
 • Šablony – použití šablony, práce se šablonami, organizátor šablon, tvorba šablon.
 • Tabulky – tvorba tabulky, editace, formátování, praktická tvorba tabulky, vlastnosti tabulky, převedení tabulky na text a zpět, vložení vzorce.
 • Záhlaví a zápatí – vytvoření stejného nebo různého záhlaví a zápatí v dokumentu, různé na lichých či sudých stranách, vytvoření odlišného záhlaví a zápatí pouze v části dokumentu.
 • Nástroje – jazykové funkce, pravopis, ostatní funkce pracující s jazykem, funkce pro spolupráci a statistiku dokumentu, počet slov. Sdílený pracovní prostor, sledování změn v dokumentu, zámek dokumentu, porovnání a sloučení dvou dokumentů, automatické opravy, hromadná korespondence.
 • Možnosti vlastního nastavení editoru – volby na záložkách zobrazení, obecné, úpravy, tisk, ukládání, zabezpečení, pravopis, umístění souborů, osobní údaje, revize.
 • Editor rovnic – instalace editoru rovnic, vložení vzorce, práce s editorem rovnic, vložení symbolu, vkládání matic, další položky menu formát, styly, nastavení velikosti symbolů a textu ve výrazu, další možnosti editoru rovnic.
 • Využití textového editoru při psaní distančních opor, ikony distančního studia.
 • Práce s tvorbou prezentace, postupy, pokročilé techniky práce, úprava a formátování snímků.
 • Objekty v prezentaci a jejich vkládání.
 • Propojení s dalšími aplikacemi.
 • Vlastní tvorba prezentace, využití pokročilých technik a možností nové verze aplikace.
 • Využití tisku snímků, podkladů apod. Diskuze ke zpracování prezentací.

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

1. běh: Každou středu od 14:00, začátek 7.3.2012.

 • Počet hodin v prezenční formě: 52.

2. běh: Každá středa od 14:10, začátek 27.2.2013.

 • Další hodiny: 6.3.2013, 10.4.2013 a 17.4.2013.
 • Počet hodin v prezenční formě: 20.

3. běh: Každé úterý od 9:00, začátek 10.9.2013.

 • Další hodiny: 17.9.2013, 24.9.2013, 1.10.2013 a 8.10.2013.
 • Počet hodin v prezenční formě: 20.