Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Využití databázového systému MS Access v administrativě

Cíl kurzu

Účastník kurzu získá dovednosti a vědomosti, které mu umožní realizovat komplexní desktopovou databázovou aplikaci v prostředí MS ACCESS na libovolné téma. Účastník bude schopen provést analýzy reálné situace, její zpracování do datového modelu a následnou realizaci odpovídajících objektů databáze prostředí MS ACCESS.
Kurz probíhá v Ostravě

Garant

Ing. Pavel Smolka

Anotace

Kurz je zaměřen na osvojení základních dovedností a znalostí, které souvisí s uživatelským použitím relační databáze MS Access 2007. Důraz je kladen na schopnost efektivně vytvořit databázovou strukturu na základě reálně existujícího problému v oblasti tabulek a následně tuto strukturu promítnout do oblasti formulářů a sestav. Pozornost je také věnována konstrukci dotazů v prostředí QBE, exportu a importu dat a spolupráci MS Access s ostatním kancelářskými aplikacemi.

Obsah

Zásady modelování datové základy, abstrakce, rozpoznání podstatných rysů reality od nepodstatných, normální formy databází.
Tvorba tabulek, práce s datovými typy, realizace primárního klíče, aplikace integritního omezení. Poslání indexů a jejich tvorba, tvorba relací.
Práce s daty (pořizování, prohlížení, editace) v tabulkách, třídění a výběr z tabulek, promítnutí RI a IO do práce s daty.
Tvorba formulářů a sestav, prvky formulářů, promítnutí relační struktury do formulářů. Výstup ve formě grafu. Práce se sestavou definice skupin, tisk v závislosti na definici skupin a seskupování dat.

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

1. běh: Každé úterý od 14:10, začátek 25.9.2012

  • Další hodiny: 6.3.2013, 10.4.2013 a 17.4.2013.
  • Počet hodin v prezenční formě: 52.

2. běh: Vždy od 15:00, začátek 15.10.2013

  • Další hodiny: 5.11.2013, 3.12.2013 a 17.12.2013.
  • Počet hodin v prezenční formě: 20.