Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Tvorba moderních www stránek – pro pracovníky VŠ

Cíl kurzu

Schopnost samostatně vytvářet funkční www stránky s podporou dynamických prvků. Umístění vytvořených www stránek na Internet.

Garant

Mgr. Marek Osuchowski

Anotace

V rámci kurzu budou účastníci v úvodu seznámeni s různými možnostmi tvorby webových stránek, porovnáním jednotlivých výhod a nevýhod. Dále pak získají informace potřebné pro úpravu webových šablon, které jsou zdarma k dispozici na internetu. Budou si moci samostatně vše procvičit, zcela upravit jak daný obsah stránky, tak i jeho grafickou úpravu. Po celou dobu bude důraz kladen na validitu dokumentů, ať již v jazyce XHTML nebo CSS. Vytváření studijních materiálů bude doplněno o nabídku služeb společnosti Blueboard, která nabízí jednoduché vkládání dynamických prvků do již hotových stránek. Po konečné úpravě všech webových dokumentů bude pozornost věnována i webhostingovým službám. A to placeným i neplaceným, včetně možností registrace vlastní internetové domény.

Obsah

 • Úvod – obsah kurzu, požadavky, cíle, historie webu, pojmy
 • Možnosti tvorby www stránek
 • Vývojová prostředí – porovnání, výhody, nevýhody
 • XHTML – často používané tagy, jejich atributy, kostra XHTML stránky
 • CSS – často používané styly, jejich atributy, způsoby připojení k XHTML
 • JavaScript – principy fungování, jednoduché ukázky scriptů
 • Základy PHP – pricipy fungování, jednoduché ukázky jazyka PHP
 • Webové šablony – stažení a jejich úprava, licence
 • BlueBoard – vytváření dynamických prvků, ukázky využití
 • Webhosting – porovnání jednotlivých služeb, ceny
 • Doména – .cz a .eu, jejich registrace
 • Ukázkové příklady – praktická cvičení z probraného učiva

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

1. běh: Každé úterý od 14:00, začátek 6.3.2012

 • Počet hodin v prezenční formě: 52

2. běh: Každé úterý od 15:30, začátek 16.4.2013

 • Další hodiny: 30.4., 14.5., 18.6.2013
 • Počet hodin v prezenční formě: 20