Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Tvorba odborného textu, využití zásad typografie a odborné citace

2. běh: Vždy od 12:30, začátek 9.10.2013

 • Další hodiny: 30.10.2013, 13.11.2013, 19.11.2013
 • Počet hodin v prezenční formě: 20.

Cíl kurzu

Absolvent kurzu získá znalost základních norem pro psaní odborných příspěvků. Bude umět používat pravidla pro vytváření bibliografických citací v požadované struktuře a pořadí. Seznámí se s normou pro zpracování textů vytvářených v textových editorech a typografická pravidla bude umět aplikovat ve vlastních příspěvcích nebo při vytváření požadavků na zpracování práce svých studentů.

Garant

Mgr. Vladimíra Sehnalová

Anotace

Při tvorbě vlastního odborného textu pomocí textového editoru je nutné dodržovat řadu pravidel a doporučení. Typografická pravidla částečně nastavená v textových editorech musí být doplněna vlastní úpravou textu. Nejdůležitější zásady jsou uvedeny v normě pro úpravu písemností zpracovaných textovými editory. Při vytváření odborného textu autor využívá různé informační zdroje. Jejich správné citování je povinnou součástí textu připravovaného k publikování.

Obsah

 • Bibliografické citace
 • Úprava písemností zpracovaných textovými editory.
 • Formální úprava příspěvků do periodik.
 • Formální úprava disertací a podobných dokumentů.
 • Využití pravidel typografie.
 • Vypracování úkolů.
 • Vypracování testů.
 • Samostudium a konzultace.

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

1. běh: Každou středu od 14:10, začátek 26.9.2012

 • Počet hodin v prezenční formě: 52.