Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Speciální dovednosti VŠ učitele v LMS Moodle

Cíl kurzu

Absolvent kurzu si osvojí kompetence k tvorbě kurzů v prostředí LMS Moodle s důrazem na efektivní publikaci studijních materiálů, k řízení aktivit studentů v prostředí LMS Moodle a efektivní komunikaci na této platformě.
Kurz probíhá v Ostravě

Garant

Ing. Pavel Smolka

Anotace

Kurz „Speciální dovednosti vysokoškolského učitele v LMS Moodle“ je věnován problematice vedení výuky v prostředí LMS Moodle s důrazem na distanční a kombinované formy studia. Okrajově je zmiňováno zapojení této technologie do prezenčních forem studia. Kurz se věnuje následujícím oblastem:
a) Orientaci a ovládání prostředí LMS Moodle.
b) Publikování studijních materiálů s důrazem na volbu vhodného typu studijních materiálů.
c) Řízení aktivit studentů v prostředí LMS Moodle.
d) Využívání komunikačních nástrojů LMS Moodle.

Obsah

 • Historie LMS systému a vývojové komunity těchto systému.
 • Orientace a obsluha prostředí LMS Moodle z pohledu běžného uživatele.
 • Tvorba a publikace studijních materiálů.
 • Tvorba úkolů, jejich publikace, hodnocení úkolů, komunikace se studentem, výstupy z LMS Moodle.
 • Tvorba testových úloh, jejich třídění do kategorií, importy a exporty testových úloh.
 • Sestavení testů, využití adaptivních režimů, práce s penalizacemi, vyhodnocování testů, položková analýza, exporty výsledků.
 • Práce s diskusními fóry, možnosti hodnocení zapojení studentů v diskusních fórech, způsoby jejich využití pro distanční a kombinovanou formu studia.
 • Využití online komunikačních nástrojů pro e-learningovou výuku. Zřízení a moderování chatu, definice pravidel periodicity.
 • Získávání zpětné vazby od studentů prostřednictvím průzkumů a anket. Definice ankety a možnosti jejich výstupů.

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

1. běh: Každou středu od 14:00, začátek 22.2.2012

 • Počet hodin v prezenční formě: 52.

2. běh: Vždy od 15:00, začátek 19.8.2013

 • Další hodiny: 19.9.2013, 17.10.2013 a 31.10.2013.
 • Počet hodin v prezenční formě: 20.

3. běh: Vždy od 15:00, začátek 24.10.2013

 • Další hodiny: 14.11.2013, 21.11.2013 a 12.12.2013.
 • Počet hodin v prezenční formě: 20.