Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Ruština pro pracovní jednání a úřední korespondenci

Cíl kurzu

 • zdokonalit se v porozumění obsahu adaptovaných publicistických textů ze současných ruských masmédií souvisejících tematicky se zaměřením studijní opory;
 • osvojit si aktuální slovní zásobu a frazeologizmy pro určité komunikační situace;
 • zlepšit své řečové dovednosti prostřednictvím modelových dialogů;
 • zopakovat si některé mluvnické jevy typické pro odbornou ruštinu;
 • seznámit se s nejvíce užívanými ruskými vyhledávacími systémy;
 • naučit se s nimi pracovat;
 • nacvičovat on-line porozumění autentickým audiozáznamům z ruských masmédií;
 • ověřit si v různých typech úkolů, cvičení a v testech, nakolik jste zvládli obsah lekcí.

Garant

PhDr. Ljuba Mrověcová, Ph.D.

Anotace

Kurz je určen pracovníkům univerzit, kteří se chtějí připravit na komunikaci s ruskými kolegy a partnery v různých pracovních situacích, rozšířit si slovní zásobu a fráze užívané v profesní komunikaci a získat aktuální informace o životě v současném Rusku.

Studijní opora obsahuje 7 lekcí, které spolu tematicky souvisejí a jsou zaměřeny na rozvíjení komunikačních dovedností při telefonickém hovoru, psaní mailů, během služební cesty do Ruska, setkání s ruskými potenciálními partnery, při prezentaci svého pracoviště a psaní úředních dopisů.

Každá lekce má stejnou strukturu a obsahuje 6 částí: úvodní výkladovou textovou část, slovní zásobu a modelové dialogy, gramatický komentář, text k nácviku porozumění, odkazy na poslechový text na internetu a závěrečnou část s typologicky různými cvičeními a testem.

Významnou součástí eLearningového kurzu je seznámení a práce s ruskými internetovými vyhledávacími systémy, které poskytují bohatý informační materiál o životě v současném Rusku.

Obsah

 • Pracovní komunikace přes telefon
 • Elektronická pošta v ruštině, Internet/Runet
 • Služební cesta do Ruské federace (RF) – na letišti, v hotelu, v restauraci
 • Specifika života v RF
 • Pracovní setkání s ruskými partnery
 • Prezentace firmy, informace o sobě
 • Úřední dopisy

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

Každý čtvrtek od 12:45 do 15:00, začátek 21.3.2013

 • Místo konání: A308
 • Další hodiny: 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6.2013 + 1 termín po domluvě.
 • Počet hodin v prezenční formě: 20

Tento kurz bude probíhat pouze v jednom běhu!