Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Rétorika

Cíl kurzu

Cílem kurzu je pomoci vědecko-pedagogickým pracovníkům vysokých škol zlepšit jejich komunikační kompetence, a to především v životě profesním. Kurz se zaměřuje zejména na veřejné mluvené, převážně monologické projevy probíhající v prostředí VŠ.

Garant

Mgr. Veronika Vydrová

Anotace

V rámci kurzu předkládáme vybrané teoretické a praktické poznatky z oblasti komunikace, rétoriky a odborné stylistiky aplikované na potřeby a požadavky pracovníků vysokých škol (zejména pracovníků vědecko-pedagogických). Základním pramenem studia je distanční studijní opora, která by měla být rozvíjena dle aktuálních potřeb účastníků kurzu pomocí dalších aktivit probíhajících tváří v tvář či prostřednictvím aplikace Moodle. Studijní opora se ve svých výkladech soustředí zejména na obecné principy tvorby, realizace a hodnocení veřejných monologických vysokoškolských projevů. Součástí kurzu jsou interaktivní prvky, které umožňují aktivní zapojení účastníků a praktickou aplikaci vybraných poznatků.

Obsah

  • Vymezení „vysokoškolské“ rétoriky.
  • Osobnost v komunikaci.
  • Projev od A do Z.
  • Jazyková stránka projevu.
  • Zvukové prostředky projevu.
  • Neverbální stránka projevu.

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

Každé pondělí od 8:30 do 11:30, začátek 18.3.2013

  • Místo konání: A308
  • Další hodiny: 8.4., 22.4., 20.5.2013
  • Počet hodin v prezenční formě: 20

Tento kurz bude probíhat pouze v jednom běhu!