Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Možnosti tabulkového kalkulátoru Excel, nejen v administrativě

Cíl kurzu

Cílem kurzu je seznámí s prostředím tabulkového kalkulátoru, s možnostmi zápisu a formátování dat a tabulek, s vkládáním vzorců, s využitím tabulkových funkcí, s tvorbou grafů, s přípravou tabulek a grafů k tisku. Účastník se naučí také pracovat s tabulkou velkých rozměrů a zpracovávat data ve formě uložena ve formě seznamu, třídit data, nastavovat filtry a sestavovat kontingenční tabulky.
Kurz probíhá v Ostravě.

Garant

Ing. Eliška Treterová

Anotace

Kurz obsahuje informace o možnostech zápisu a organizaci dat v tabulkách, seznamuje s principy vkládání různých typů dat, s jejich následnými opravami a s formátováním. Formátování se týká jednak jednotlivých buněk, jednak celé tabulky, je zde vysvětlen základní princip formátování i princip podmíněného formátování a použití automatických formátů tabulek.
Účastník kurzu se naučí sestavovat, opravovat a kopírovat vzorce a základní tabulkové funkce, jako jsou SUMA, PRŮMĚR, POČET, POČET2, MAXIMUM, MINIMUM, apod., naučí se také využívat funkce, jejichž výsledek záleží na vyhodnocení stanovené podmínky, např. funkce KDYŽ, SUMIF, COUNTIF. Podrobně je vysvětlen postup při tvorbě grafů a jejich následných úpravách a při přípravě grafů k tisku. Také je vysvětlena vhodnost použití jednotlivých typů grafů.
Součástí kurzu je i práce s velkou tabulkou dat – účastník se naučí ukotvit příčky, naučí se zobrazit jednu tabulku ve více oknech, případně zobrazit v každém okně tabulkou jinou, naučí se zobrazit konce stránek, což pak vhodně využije při tisku tabulek. Seznámí se s principy vyhledávání a nahrazování dat v buňkách.
Účastník se naučí data třídit podle klíčů, podle vlastních seznamů, bude seznámen s možnostmi filtrace dat pomocí automatických a rozšířených filtrů. Obsahem kurzu je práce s kontingenční tabulkou – její tvorba a následná úprava.

Obsah

 • Úvod do práce s tabulkovým kalkulátorem.
 • Zápis a formátování dat – úprava pozadí, písma, orámování.
 • Formátování tabulky – úprava rozměrů sloupců a řádků, použití stylů, automatický formát. Práce s listy.
 • Podmíněné formátování.
 • Výpočty v tabulkách – vzorce s konstantou, vzorec s odkazem na buňku, kopírování a přesun vzorců. Tvorba vzorců s využitím dat z jiných listů.
 • Tabulkové funkce, podmínky ve vzorcích (funkce KDYŽ, SUMIF, COUNIF)
 • Třídění dat – kritéria třídění, třídění podle vlastních seznamů.
 • Filtrace dat – automatický a rozšířený filtr.
 • Sestavení a následná úprava kontingenční tabulky.
 • Úprava tabulky pro tisk, parametry tisku.
 • Tvorba a editace grafů, příprava grafu k tisku. Vhodnost použití jednotlivých typů grafů.
 • Práce s velkou tabulkou – ukotvení příček, zobrazení konců stránek, zobrazení tabulky ve více oknech, nalezení konkrétní buňky, náhrada obsahu buňky.

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

1. běh: Každý čtvrtek od 12:30, začátek 27.9.2012

 • Počet hodin v prezenční formě: 52.

2. běh: Vždy od 9:00, začátek 29.8.2013

 • Další hodiny: 12.9.2013, 3.10.2013 a 17.10.2013.
 • Počet hodin v prezenční formě: 20.