Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Aplikace softcomputingu

Cíl kurzu

Seznámit se s teorií a metodami soft computing a vybranými jeho aplikacemi.

Garant

Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.

Anotace

V kurzu je posluchač seznámen se základy teorie a metodami soft computing: teorie fuzzy IF-THEN pravidel, fuzzy transformace, teorie umělých neuronových sítí, evolučních algoritmů a optimalizace hejnem částic. Dále jsou stručně popsány vybrané aplikace, a to fuzzy regulace a řízení, zpracování obrázků a analýza a prognózování časových řad.

Obsah

 1. Úvod
 2. Teoretické základy
  • Fuzzy IF-THEN pravidla
  • Fuzzy transformace
  • Takagi-Sugeno pravidla
  • Evoluční algoritmy
  • Umělé neuronové sítě
  • Optimalizace hejnem částic
 3. Vybrané aplikace
  • Řízení a rozhodování
  • Počítačové vidění
  • Analýza a pronóznování časových řad
 4. Závěr

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

1. běh: Každé úterý od 12:30, začátek 6.5.2012.

 • Další hodiny budou: 13.5., 20.5., 27.5., 3.6.2013
 • Počet hodin v prezenční formě: 20.

2. běh: Každé pondělí od 12:30, začátek 23.9.2013.

 • Další hodiny budou: 7.10., 21.10., 11.11., 25.11.2013
 • Počet hodin v prezenční formě: 20.