Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Anglická konverzace pro středně pokročilé

Cíl kurzu

 • rozvíjet jazykové kompetence v porozumění (poslech, čtení), mluvení (konverzace, souvislý projev) a psaní na úrovni B1 „Společného evropského referenčního rámce“ (SERR);
 • rozšířit slovní zásobu frekventanta o nové specializovanější a abstraktní pojmy, o důležité výrazy a fráze týkající se běžných témat - práce, studia, volného času, cestování, zdravotnictví atd.;
 • zlepšit komunikační dovednosti frekventanta při vysvětlování a odůvodňování vlastních názorů a plánů;
 • procvičováním získávat potřebnou sebejistotu při komunikaci;
 • procvičováním získávat schopnost pohotové reakce v běžných situacích;
 • upevnit a prohloubit znalost gramatiky.

Garant

Mgr. Vladimír Bradáč

Anotace

Kurz je zaměřen na zdokonalování konverzační dovednosti v angličtině. Frekventanti budou rozvíjet a procvičovat slovní zásobu a naučí se vyjadřovat složitější myšlenky, názory, vyprávět příběhy, popsat své pracovní zkušenosti, události, naděje a cíle. Obsah se zaměřuje na oblasti, se kterými frekventanti přicházejí do styku každodenně či v rámci plnění pracovních povinností. Praktický nácvik jazyka bude realizován prostřednictvím simulace autentických a modelových situací, též využitím případových studií aj.
Z gramatiky bude kladen důraz na vyjadřování kombinující různé gramatické jevy, kdy bude frekventantovi dána zpětná vazba lektorem. Gramatika nebude hlavní náplní, ale bude diskutována dle aktuárních potřeb.

Obsah

 • Initial Placement Test
 • English in everyday Czech
 • Jobs
 • The way to career
 • ICT in our lives
 • Hosting a visitor
 • English realia
 • Korespondenční úkoly

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

1. běh: Každé úterý od 12:30, začátek 25.9.2012.

 • Počet hodin v prezenční formě: 52.

2. běh: Každé úterý od 15:30 do 17:00, začátek 26.2.2013.

 • Počet hodin v prezenční formě: 20.