Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0176

Popis kurzu

Název kurzu


Anglická témata z oblasti informačních systémů – překlady a konverzace

Cíl kurzu

 • rozvíjet jazykové kompetence v porozumění (poslech, čtení), mluvení (konverzace, souvislý projev) a psaní na úrovni C1 „Společného evropského referenčního rámce“ (SERR);
 • analýza jazykové stránky odborných textů primárně z oblasti informační technologie;
 • překlad odborných textů z oblasti informační technologie;
 • konverzace o odborných textech (nejen) z oblasti informační technologie.

Garant

Mgr. Vladimír Bradáč

Anotace

Kurz odborné angličtiny je zaměřen na rozvoj jazykové kompetence v oblasti informačních systémů. Hlavním výstupem by měla být schopnost překládat odborné texty, prezentovat své poznatky na konferencích a zdokonalení v anglickém jazyce vymezené sféry.

Obsah

 • Translation as a hobby
 • Translation awareness
 • What makes us go mad
 • Text of the day
 • Miscellaneous texts
 • Proofreading of own work
 • An easy-to-make-up-easy-to mix-up language
 • CAT and other translation tools
 • All greek to me

Místo konání

Učebny PřF OU, 30. dubna 22, 70103 Ostrava

Celkový počet výuky

78 hodin

Způsob a forma ukončení kurzu

Účast minimálně 50% na prezenční výuce nebo splnění korespondenčních úkolů zadaných lektorem.

Kurz proběhl v termínech

1. běh: Každé úterý od 12:30, kurz začíná 12.2.2013

 • Počet hodin v prezenční formě: 52.

2. běh: Každé úterý od 12:30, kurz začíná 24.9.2013

 • Počet hodin v prezenční formě: 20.