Cíl projektu

Projekt Rozvoj kompetencí managementu a pracovníků VŠ MSK (s podporou ICT) podporuje odborné vzdělávání pracovníků Slezské univerzity a Ostravské univerzity formou zvyšování odborných a jazykových kompetencí akademických pracovníků VŠ, zvyšování gramotnosti v oblasti ICT a zvyšování manažerských dovedností v oblasti řízení VŠ.

Projekt sleduje zvýšení kvality a efektivnosti práce pracovníků VŠ, zejména zvýšení kvality pedagogické a řídící činnosti. Změn bude dosaženo v oblastech zkvalitnění samotné výuky, řízení univerzity a jejich součástí, včetně vytvoření lepších předpokladů pro spolupráci v rámci mezinárodních programů a vědecko-výzkumné činnosti (zaměřením na zvyšování jazykových znalostí).

Účelem projektu je zvýšit úroveň pedagogických a řídících činností prováděných zaměstnanci, akademickými, ale i ostatními pracovníky univerzit. V rámci projektu bude vytvořen a pilotně ověřen systém rozvoje kompetencí pracovníků VŠ MSK, který umožní zaměstnancům získat znalosti a dovednosti nezbytné pro kvalitnější vykonávání jejich pracovní pozice.

Struktura vzdělávacích aktivit je navržena tak, aby umožnila reflektovat konkrétní potřeby a požadavky zaměstnanců žadatele a partnera a jejich součástí. Za tímto účelem byl proveden průzkum vzdělávacích potřeb zaměstnanců obou univerzit. Realizací projektu budou vytvořeny předpoklady pro jejich další osobní rozvoj. Zaměstnanci získají možnost dalšího osobního růstu a rozvoje. Samostatnou prioritou při řešení projektu bude koordinace metodologických přístupů mezi vysokými školami MSK s cílem využít znalosti a dovednosti jednotlivých škol ke zvýšení kvality řízení i pedagogického procesu VŠ v MSK.

Realizací projektu bude naplněn cíl OP VK 2.2, kterým je zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace vysokých škol s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky.

Nahoru...