fotka 11 - (c) Irena Kopciuchová

Kombinované studium – Bc. sociální práce

Součástí studia je povinnost absolvovat dva typy praxí – praxi průběžnou a souvislou, z nichž každá je zaměřena na jinou cílovou skupinu nebo je realizována v jiném druhu zařízení.

Je možné uznat splnění odborné praxe pro příslušný semestr, pokud:

 • student/ka již v minulosti působil/a v oboru na pozici sociálního pracovníka, pracovníka v sociálních službách, popř. probačního úředníka nebo absolvoval/a střední či vyšší odbornou školu v oboru, v rámci které vykonával/a odbornou praxi, nebo vykonával/a dlouhodobě dobrovolnickou činnost v oboru dle studijního programu;
 • včas podá písemnou Žádost dohoda ve formátu *.doc;
 • k žádosti doloží kopii pracovní smlouvy a náplně práce za danou praxi, případně další podklady - doklad o absolvovaném vzdělání a odborné praxi, doklad o náplni a rozsahu dobrovolnické činnosti.

O uznání praxe mohou žádat pouze studenti prvního ročníku. Dokumenty je potřeba spolu s žádostí o uznání praxe doložit nejpozději do 15. 12. 2017 sekretářce katedry paní Ivetě Koubkové, kancelář č. 104.

O uznání splnění odborné praxe rozhodne tříčlenná Komise odborné praxe pro kombinované studium. Jednotlivé praxe mohou být na základě dodaných žádostí uznány v plném rozsahu (100 %), v polovičním rozsahu (50 %) nebo vůbec (0 %). Rozhodnutí komise bude studentům zasláno týden před zahájením semestru na studentský e-mail.

Pokud je jedna z praxí uznána v plném rozsahu (100 %), je uznán i kazuistický seminář k dané praxi. Student/ka se však musí na předměty zapsat (na praxi i kazuistický seminář) a na konci semestru se přihlásit na vypsané termíny zápočtů.

Při 50% uznání předchozí praxe pak student/ka musí splnit tyto podmínky pro udělení zápočtu za kazuistický seminář:

 • 75% účast na semináři;
 • písemný doklad jednoho z povinných úkolů;
 • ústní doklad jednoho z povinných úkolů - prezentace či diskuze
 • písemný záznam do studentského portfolia odborné praxe.

 • Tyto úkoly student vypracuje dle své dřívější zkušenosti. Zápočet mu bude udělen na konci semestru příslušným vyučujícím semináře.

  Do smlouvy o praxi student uvede hodinovou dotaci ve výši polovičního počtu z celé praxe (tzn. např. místo celkových 104 hodin realizovaných ve 13 týdnech po 8 hodinách uvede 52 hodin realizovaných 6 týdnů po 8 hodinách plus 1 týden po čtyřech hodinách).  

  Kombinované studium – NMgr. sociální práce

  Součástí studia je povinnost absolvovat dvě souvislé praxe.

  Studenti kombinovaného studia mohou využít možnosti absolvování jedné praxe na svém pracovišti za podmínky, že je na pracovišti přítomen sociální pracovník a je zde možné naplnit dané cíle učení.

  Dále je možné uznat splnění jedné odborné praxe, pokud platí, že:

  • studující je studentem 1. ročníku kombinované formy studia
  • studující v minulosti alespoň půl roku působil nebo působí na pozici sociálního pracovníka;
  • studující včas podá písemnou Žádost;
  • studující k žádosti doloží kopii pracovní smlouvy a náplně práce, případně další podklady (dokumenty budou následně vráceny)

  O uznání praxe mohou žádat studující nejpozději do 15.12.2017. Dokumenty spolu s žádostí o uznání praxe doloží sekretářce katedry paní Ivetě Koubkové, kanc. č. 104.

  Oznámení o uznání absolvované odborné praxe bude studujícímu zasláno na studentský e-mail týden před začátkem semestru.

  S absolvováním odborné praxe souvisí předmět Seminář k odborné praxi, který je uznán zároveň s odbornou praxí. Studující se však musí na předměty zapsat (na odbornou praxi i seminář k odborné praxi). Na konci semestru se přihlásí na vypsané termíny zápočtů.

  Pokud bude praxe uznána na základě předchozích podmínek, není možné druhou praxi vykonat na svém pracovišti.

  Zúčastní-li se student/ka Mezinárodního projektového managementu v rámci programu SOWOSEC, bude mu / jí uznána praxe za celou dobu studia.

   

  Kombinované studium - NMgr. management organizací služeb sociální práce

  Součástí studia je povinnost absolvovat dvě souvislé praxe (viz. http://projekty.osu.cz/praxeksp/index.php?menu=36).

  Studenti kombinovaného studia mohou využít možnosti absolvování jedné praxe na svém pracovišti za podmínky, že je na pracovišti přítomen sociální pracovník a je zde možné naplnit dané cíle učení.

  Dále je možné uznat splnění jedné odborné praxe, pokud platí, že:

  • studující je studentem 1. ročníku kombinované formy studia
  • studující v minulosti alespoň půl roku působil nebo působí na pozici vedoucího pracovníka (vedení alespoň dvou podřízených) v organizacích služeb sociální práce;
  • studující včas podá písemnou Žádost;
  • studující k žádosti doloží kopii pracovní smlouvy a náplně práce, případně další podklady (dokumenty budou následně vráceny)

  O uznání praxe mohou žádat studující nejpozději 3 týdny (21 dní) před začátkem semestru, ve kterém je odborná praxe dle studijního plánu zařazena (Odborná praxe 1, Odborná praxe 2). Dokumenty spolu s žádostí o uznání praxe doloží sekretářce katedry paní Ivetě Koubkové, kanc. č. 104.

  Oznámení o uznání absolvované odborné praxe bude studujícímu zasláno na studentský e-mail týden před začátkem příslušného semestru.

  S absolvováním odborné praxe souvisí předmět Seminář k odborné praxi, který je uznán zároveň s odbornou praxí. Studující se však musí na předměty zapsat (na odbornou praxi i seminář k odborné praxi). Na konci semestru se přihlásí na vypsané termíny zápočtů.

  Pokud bude praxe uznána na základě předchozích podmínek, není možné druhou praxi vykonat na svém pracovišti.

  Zúčastní-li se student/ka Mezinárodního projektového managementu v rámci programu SOWOSEC, bude mu / jí uznána praxe za celou dobu studia.

   
   
  Průvodce odborným praktickým vzděláváním
   
  Spolupráce s poskytovateli praxí
   
  Projekt PRAXE