fotka 5 - (c) Hana Lanská

Navazující magisterské studium oboru
Management organizací služeb sociální práce

Zaměření odborné praxe prezenčních studentů dle jednotlivých ročníků

roč. sem. název, délka zaměření praxe vyučující/zápočet
I. letní Průběžná praxe - 1.
4OPR1, 8 hod./týden po dobu celého semestru, tj. 13 týdnů
Personální a finanční management organizací sociální práce.
Volitelný typ organizace sociální práce (zdravotnické, školské, sociální zařízení aj. - nevolit úřady a magistráty, OSPOD). Vždy platí podmínka přítomnosti sociálního pracovníka a možnost splnění úkolů praxe.
Součásti předmětu je úvodní a závěrečný seminář k praxi.
příslušní vyučující praxe
II. zimní Souvislá praxe - 2.
4OPR2, 2 pracovní týdny souvisle, 8hod./denně
Management kvality organizací sociální práce.
Volitelný typ organizace sociální práce (zdravotnické, školské, sociální zařízení aj.). Vždy platí podmínka přítomnosti sociálního pracovníka a možnost splnění úkolů praxe.
Součástí předmětu je úvodní seminář k praxi.
příslušní vyučující praxe

 

Zaměření odborné praxe kombinovaných studentů dle jednotlivých ročníků

roč. sem. název, délka zaměření praxe vyučující/zápočet
I. letní Souvislá praxe - 1.
5OPR1, 2 pracovní týdny souvisle1, 8 hod. denně
Personální a finanční management organizací sociální práce.
Volitelný typ organizace sociální práce (zdravotnické, školské, sociální zařízení aj. - nevolit úřady a magistráty, OSPOD). Vždy platí podmínka přítomnosti sociálního pracovníka a možnost splnění úkolů praxe.
Součástí je úvodní seminář k praxi.
příslušní vyučující praxe
II. zimní Souvislá praxe - 2.
5OPR2, 2 pracovní týdny souvisle2, 8 hod. denně
Management kvality organizací sociální práce.
Volitelný typ organizace sociální práce (zdravotnické, školské, sociální zařízení aj.). Vždy platí podmínka přítomnosti sociálního pracovníka a možnost splnění úkolů praxe.
Součástí je úvodní seminář k praxi.
příslušní vyučující praxe

1, 2 V případě kombinované formy studia lze souvislou praxi rozvolnit v rámci 1 měsíce.


Z důvodu nemožnosti plnění daných cílů učení není možné, aby studující NMgr. oboru Management organizací služeb sociální práce vykonávali odbornou praxi na odděleních sociálních věcí (sociálních odborech) na úřadech a magistrátech.Koordinátorka odborných praxí KAM
PhDr. Zuzana Černá,kancelář č. 121
e-mail: zuzana.cerna@osu.cz
tel.: 556 463 143

 
 
Průvodce odborným praktickým vzděláváním
 
Spolupráce s poskytovateli praxí
 
Projekt PRAXE