fotka 1

Tříleté prezenční bakalářské studium oboru Sociální práce

U studentů 3. ročníku je nutné, aby do smlouvy k praxi uváděli, že se jedná o praxi na OSPOD, resp. že organizace, již si vybrali, je pověřena výkonem soc.-právní ochrany dětí.

Zaměření odborné praxe studentů dle jednotlivých ročníků

roč. sem. název, délka zaměření praxe vyučující/zápočet
I. letní Průběžná praxe 1 - 1PXN1, 5h/t Úvod do problematiky, školení, exkurze organizací. příslušní vyučující praxe
letní Souvislá praxe 1 - 1SPX1, 2 pracovní týdny souvisle, 8h/d Volitelné zaměření praxe – lze zdravotnické, školské, sociální zařízení aj. (nevolit úřady a magistráty, OSPOD) příslušný vyučující
II. zimní Průběžná praxe 2 - 1PPX2, 8h/t Individuální sociální práce – státní a nestátní organizace sociální práce, které pracují s dětmi a seniory. příslušní vyučující seminářů k praxi
letní Průběžná praxe 3 – 1PPX3, 8h/t Individuální sociální práce – státní a nestátní organizace sociální práce, které pracují s dětmi a seniory příslušní vyučující seminářů k praxi
letní Souvislá praxe 2 - 1SPX2, 2 pracovní týdny souvisle, 8h/d Volitelné zaměření praxe – lze zdravotnické, školské, sociální zařízení aj. příslušný vyučující
III. zimní Průběžná praxe 4 – 1PPX4, 8h/t Organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí - městské úřady, magistráty, neziskové organizace. příslušní vyučující seminářů k praxi

 

Reflexe odborné praxe

roč. sem. název zaměření
I. letní Seminář k odborné praxi 1. - KAN1 reflexe exkurzí
II. zimní Seminář k odborné praxi 2. – KAZ2 reflexe průběžné odborné praxe
letní Seminář k odborné praxi 3. – KAZ3 reflexe průběžné odborné praxe
  Supervize odborné praxe supervize odborné praxe ve skupině
III.
zimní Seminář k odborné praxi 4.- KAZ4 reflexe průběžné odborné praxe

 

Tříleté kombinované studium sociální práce


U studentů 3. ročníku je nutné, aby do smlouvy k praxi uváděli, že se jedná o praxi na OSPOD, resp. že organizace, již si vybrali, je pověřena výkonem soc.-právní ochrany dětí.

Zaměření odborné praxe studentů dle jednotlivých ročníků

roč. sem. název, délka zaměření praxe vyučující/zápočet
I. letní Průběžná praxe 1 - 2PXN1, 5h/t Úvod do problematiky, školení, exkurze organizací. příslušní vyučující praxe
  Souvislá praxe 1 - 2SPX1, 2 pracovní týdny souvisle, 8h/d Volitelné zaměření praxe – lze zdravotnické, školské, sociální zařízení aj. (nevolit úřady a magistráty, OSPOD) příslušný vyučující
II. zimní Průběžná praxe 2 - 2PPX2, 8h/t Individuální sociální práce – státní a nestátní organizace sociální práce, které pracují s dětmi a seniory. příslušní vyučující seminářů k praxi
letní Průběžná praxe 3 – 2PPX3, 8h/t Individuální sociální práce – státní a nestátní organizace sociální práce, které pracují s dětmi a seniory příslušní vyučující seminářů k praxi
  Souvislá praxe 2 - 2SPX2, 2 pracovní týdny souvisle, 8h/d Volitelné zaměření praxe – lze zdravotnické, školské, sociální zařízení aj. příslušný vyučující
III. zimní Průběžná praxe 4 – 2PPX4, 8h/t Organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí - městské úřady, magistráty, neziskové organizace. příslušní vyučující seminářů k praxi

V případě kombinované formy studia lze souvislou praxi rozvolnit v rámci 1 měsíce.

 

Reflexe odborné praxe

roč. sem. název zaměření
I. letní Seminář k odborné praxi 1. - 2KAZ1 reflexe exkurzí
II. zimní Seminář k odborné praxi 2. – 2KAZ2 reflexe průběžné odborné praxe
letní Seminář k odborné praxi 3. – 2KAZ3 reflexe průběžné odborné praxe
  Supervize odborné praxe supervize odborné praxe ve skupině
III. zimní Seminář k odborné praxi 4.- 2KAZ4 reflexe průběžné odborné praxe

 

Možnost absolvování jedné praxe na svém pracovišti

Studenti kombinovaného studia mohou využít možnosti absolvování jedné praxe (za celou dobu studia) na svém pracovišti za podmínky, že je na pracovišti přítomen sociální pracovník a je zde možné naplnit dané cíle učení.

Studenti 1. ročníku kombinovaného studia také mohou zažádat o uznání praxe (bližší informace viz http://projekty.osu.cz/praxeksp/index.php?menu=40).


 

Přehled cílů učení

  • Koordinátorka odborných praxí pro KAM
    PhDr. Zuzana Černá, kancelář č. 121
    e-mail: zuzana.cerna@osu.cz
    tel.: 553 463 143
 
 
Průvodce odborným praktickým vzděláváním
 
Spolupráce s poskytovateli praxí
 
Projekt PRAXE