fotka 1

Nabídka volných pracovních míst pro absolventy

Statutární město Frýdek-Místek vyhlašuje výběrové řízení na místo
sociálního pracovníka oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociální péče a rovněž na místo sociálního pracovníka oddělení sociálního poradenství pro mládež odboru sociální péče

Požadujeme:

 • 1. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, případně vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální práci
 • obecné předpoklady dle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
 • časová flexibilita, komunikativnost, kreativnost, schopnost týmové práce
 • znalost - zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů - zákona. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník – paragrafy, které se vztahují k  rodině - zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů - zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • uživatelská znalost práce s PC a řidičský průkaz B a aktivní řízení motorového vozidla

Nabízíme:

 • pracovní poměr na dobu určitou (do 30.06.2015)
 • platová třída 10
 • předpokládaný nástup v únoru 2014
 • Náležitosti písemné přihlášky:

  • motivační dopis
  • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
  • - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • Termín uzavření přijímání přihlášek: plánované ukončení do 17.01.2014 .
   Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením adresy podavatele na adresu: Magistrát města Frýdku-Místku odbor sociální péče Palackého 115 738 22 Frýdek-Místek

 
 
Projekt PRAXE