fotka 2

Podněty k tématům diplomových prací

Zde naleznou studující Fakulty sociálních studií OU náměty k tématům diplomových prací. Zájemci o uvedená témata se mohou obrátit na Mgr. Ivanu Kaniovou, Ph.D. (ivana.kaniova@osu.cz), pokud není uvedeno jinak.

Poskytovatelé praxí, zástupci sociálních zařízení a organizací mohou zadávat podněty z oblastí, které jsou relevantní v jejich profesní specializaci nebo které jsou podstané z pohledu jejich zařízení.

Zájemci o uvěřejnění jejich námětu mohou kontaktovat taktéž Mgr. Ivanu Kaniovou, Ph.D. (ivana.kaniova@osu.cz).

Občanské sdružení Dítě s diabetem

 • Příprava a registrace "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" v OS Dítě s diabetem
 • Posouzení nároku a výše příspěvku na péči u dětí s Diabetes mellitus typu I, podle zákona č.108/2006 Sb.
Kontaktní e-mail: radaOS@seznam.cz

Správa uprchlických táborů Ministerstva vnitra ČR

 • Žadatelé o azyl očima médií
 • Srovnání poskytovaných služeb žadatelům o azyl v ČR s jinou členskou zemí EU
 • Postavení muže a ženy po odchodu z rodné vlasti - udržení rolí
 • Střet kultur v azylovém zařízení
 • Výchova a vývoj dětí v různých kulturách
 • Adaptace rodiny v prostředí azylového zařízení
 • Projevy a vliv posttraumatického syndromu na chování žadatelů o azyl
 • Alkoholové a nealkoholové závoslosti v azylových zařízeních
 • Problematika zneužívaní žen v azylových zařízeních
 • Adaptace cizinců na nové prostředí
 • Sociální práce v podmínkách azylových zařízení - standardizace sociální práce
 • Vliv terapeutických praktik na potlačování tenze u žadatelů o azyl
 • Činnost nevládních organizací a jejich pomoc žadatelům o azyl
 • Využití volného času žadatelů o azyl v přijímacím středisku
 • Sociokulturní adaptace žadatelů o azyl
 • Ubytovací podmínky žadatelů o azyl v azylových zařízeních z pohledu rodiny v rozdílných kulturách
 • Denní režim žadatelů o azyl a jeho dopad na vnímání azylových zařízeních
 • Specifika pobytu tzv. dublinských případů
 • Rozvoj jazykových schopností u dětí cizinců
 • Specifika komunikace s cizinci - žadateli o azyl
 • Adaptační proces dítěte na prostředí azylového zařízení a práce s ním
 • Adaptace cizince - žadatele o azyl - azylanta
 • Změna rolí v rodině v prostředí azylového zařízení
 • Postoj veřejnosti v Kostelci nad Orlicí k žadatelům o azyl z pobytového střediska
 • Integrace dětí žadatelů o azyl mezi vrstevníky na českých základních školách
 
 
Projekt PRAXE