fotka 4

PRAXE V  RÁMCI STUDIJNÍCH POBYTŮ V ZAHRANIČÍ (PROGRAM SOKRATES ERASMUS)

Odborná praxe je realizována v organizacích sociální práce, kde je možno splnit příslušné cíle učení, a to v České republice i v zahraničí.

Standardní plnění předmětů v rámci zahraniční školy

Studenti vyjíždějící do zahraničí v rámci programu Sokrates Erasmus po příjezdu na partnerskou školu co nejdříve zjistí, zda je možné absolvovat průběžnou praxi v rámci nabízených studijních předmětů zahraniční školy. V některých zemích je možné absolvovat také obdobu našeho kazuistického semináře. Doporučujeme absolvovat praxi a kazuistický seminář v rámci běžné výuky v zahraničí, předměty budou součástí potvrzených předmětů na originálu dokladu zahraniční školy (Transcript of Records). Studujícím je doporučováno, aby se v rámci těchto zapsaných předmětů na zahraniční škole zaměřili na naplňování cílů učení podle ročníků (vytvořili si plán učení, písemné doklady o naplnění cílů apod.).

Absolvování praxí umožnily v minulých letech například tyto instituce:

UNIVERSITY OF KUOPIO (FINSKO)
FH CAMPUS WIEN INTERNATIONAL OFFICE (RAKOUSKO)
CANTERBURY CHRIST CHURCH, UNIVERSITY COLLEGE (ANGLIE)
HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM (HOLANDSKO)
UNIVERSITAT RAMON LLULL (ŠPANĚLSKO)

Absolvování kazuistického semináře umožnily v minulých letech například tyto instituce:

CATHOLIC UNIVERSITY OF EICHSTAETT (NĚMECKO)
FH CAMPUS WIEN INTERNATIONAL OFFICE (RAKOUSKO)
UNIVERSITAT RAMON LLULL (ŠPANĚLSKO)

Dodatečné splnění po příjezdu ze zahraničí

Studující má také možnost absolvovat praxi či seminář k praxi po příjezdu ze svého studijního pobytu. V tomto případě se spojí s tajemnicí katedry či garantkou předmětu a dohodne se s ní na způsobu provedení zápočtu.

Alternativní plnění zápočtu z praxe a kazuistického semináře

Alternativní plnění zápočtu z praxe a kazuistického semináře je možné v případě, že v zemi studijního pobytu není možné absolvovat praxi v rámci tamní nabídky předmětů. Student může absolvovat praxi v zahraniční organizaci sociální práce, pokud tam má možnost splnit příslušné cíle a poté doložit v českém či anglickém jazyce všechny příslušné dokumenty, tj. plán učení (časový harmonogram návštěv jednotlivých zařízení, rozvrhnutí úkolů k cílům učení), potvrzení o absolvované praxi v daném rozsahu (vydá samotné zařízení, někdy souhrnně hostitelská škola), závěrečnou zpětnou vazbu, zpracované cíle učení. Student také zpracuje zprávu o daném zařízení (viz níže).

Student vždy konzultuje podmínky zápočtu předem s příslušným vyučujícím semináře či s garantem předmětu!

Nemůže-li student sehnat celou praxi v jednom zařízení, navštíví pět organizací sociální práce za každý semestr, přičemž naplnění jednotlivých cílů a zpracování dokladů si rozloží na příslušná navštívená zařízení.

Osnova pro popis zařízení - rozsah 1-2 normostrany:

 • Název a adresa zařízení (včetně telefonu, e-mail, www, kontaktní osoby)
 • Cíl zařízení a identifikace klientské skupiny
 • Druh organizace (příspěvková organizace, občanské sdružení, církevní zařízení…)
 • Financování zařízení
 • Stručná historie zařízení
 • Organizační struktura zařízení
 • Personální a prostorové zajištění
 • Pracovní náplň sociálních pracovníků
 • Skladba klientů z hlediska věku, zdravotního stavu, postižení, sociální problematiky
 • Zdroje informací o klientech a jejich sociální situaci, validita informací
 • Instituce, orgány a organizace spolupracující při řešení sociálních problémů klientů
 • Metody a techniky práce s klienty
 • Vaše osobní hodnocení fungování zařízení, postřehy, dojmy.

Důležité

Všechny podklady musí studující zaslat do příslušného kurzu v Moodlu (termín bude oznámen na Portále) nebo danému vyučujícímu, který uděluje zápočet. Konkrétní formu je nutno dohodnout předem s daným vyučujícím!!!

Na materiálech musí být vždy uvedena data studujícího - jméno, studentské číslo, obor, ročník, školní e-mail.

 
 
Průvodce odborným praktickým vzděláváním
 
Spolupráce s poskytovateli praxí
 
Projekt PRAXE