fotka 3

Zajímavé prezentace souvislých praxí - akad. rok 2007 - 2008

Studující FSS OU absolvují kromě průběžné také souvislou odbornu praxi. Realizuje se zpravidla během letních prázdnin. Výběr pracoviště, zařízení či instituce, kde se souvislá odborná praxe uskuteční, je zcela na volbě studentů (s vyjímkou 1. ročníku, kde je souvislá praxe předepsána v zařízeních ústavního typu).

Na konci praxe pak vypracují prezentaci o výkonu své praxe. Některé zajímavé či podnětné z nich naleznete níže:

 
 
Projekt PRAXE