fotka 10 - (c) Irena Kopciuchová

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Městský úřad Kyjov - oddělení sociálně-právní ochrany dětí
adresa: Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
69701
telefon: 518 697 479
web: http://www.mestokyjov.cz/
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Domov Horizont Kyjov
adresa: Strážovská 1096 , 697 01 Kyjov
web: http://www.horizontkyjov.cz/
 
 

Rodina a děti

název: Dětské centrum Kyjov
adresa: Strážovská 965/2, 697 01 Kyjov
telefon: 518 601 392
e-mail: novakova.eva@dckyjov.cz
web: http://dckyjov.cz/
kontaktní osoby: Eva Nováková
 
 
název: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
adresa: Třída Palackého 67, Kyjov 697 01
web: http://www.css-kyjov.cz/
 
 

Senioři

název: Centrum služeb pro seniory
adresa: Strážovská 1095, Kyjov 697 01
web: http://www.centrumproseniorykyjov.cz/
 
 
název: Centrum služeb pro seniory Kyjov
adresa: Strážovská 1095
Kyjov
697 01
web: http://www.centrumproseniorykyjov.cz/
 
 
název: Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o.
adresa: Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov
web: https://www.centrumproseniorykyjov.cz/
 
 

Ostatní

název: Charita Kyjov
adresa: třída Palackého 194/30,
697 01 Kyjov
telefon: 518 611 589
e-mail: kyjov@caritas.cz
web: http://www.kyjov.caritas.cz/
kontaktní osoby: Bc. Martin Boček
 
název: Centrum sociálních služeb Kyjov
adresa: Palackého 67, 69701 Kyjov
telefon: 518 612 260
e-mail: info@css-kyjov.cz
web: http://www.css-kyjov.cz/
 
název: Nízkoprahový klub Wu-Wej
adresa: Svatopluka Čecha 280, 697 01 Kyjov
telefon: 777 128 849
e-mail: michaela.zelinkova@kyjov.charita.cz
web: http://www.wu-wej.estranky.cz
kontaktní osoby: Bc. Michaela Zelinková
 
název: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace města Kyjova
adresa: Třída Palackého 67 Kyjov
telefon: 518612260,
e-mail: info@css-kyjov.cz
web: http://css-kyjov.cz
kontaktní osoby: PhDr. Jana TRNEČKOVÁ, MBA, LL.M
 
 
 
Projekt PRAXE