fotka 9 - (c) Nedělníková

Seznam zařízení

Údaje o zařízení jsou pouze orientační a mohou se měnit.

Pozn. pro praxi je vždy podmínkou přítomnost sociálního pracovníka/sociální pracovnice!

Krajské a Městské úřady

název: Městský úřad Studénka
adresa: nám. Republiky 762, Studénka 742 13
web: http://www.mesto-studenka.cz/
 
 

Lidé s duševním onemocněním

název: Zámek Nová Horka
adresa: Nová Horka 22
telefon: 556 413 287
web: http://www.zameknovahorka.cz
 
 

Mentálně a tělesně postižení

název: Domov NaNovo, p.o.
adresa: Domov NaNovo, p.o.
Poštovní 912
742 13 Studénka

web: http://www.dnanovo.cz/
 
 

Senioři

název: Charita Studénka
adresa: Malá strana 216,
742 13 Studénka-Butovice
telefon: 556 401 726
e-mail: ivana.hankova@caritas.cz / info@studenka.charita.cz
web: http://www.caritas.cz
kontaktní osoby: Ivana Hanková
aktivita studenta
v místě praxe:
Seznámení se s prostředím pracoviště a jeho pracovníky/cemi, s pracovními předpisy a informacemi o organizaci.

Administrativní práce odborného charakteru (např. individuální plány, zprávy, žádosti apod.)

Administrativní práce neodborného charakteru (kopírování, vyřizování telefonátů a pošty, práce na PC apod.)

Samostatná práce s klienty v místě praxe pod odborným vedením sociální/ho pracovnice/níka (rozhovor s klientem, poskytnutí informace, sepsání žádosti apod.)

Pozorování soc. pracovníka/ce při jednání s klientem.

Reflexe a zpětná vazba k odborné praxi

 
 
název: Dům pokojného stáří - Domov sv. Anny
adresa: Malá strana 460, 742 13 Studénka
telefon: 556 401 726
e-mail: studenka@caritas.cz
web: http://studenka.charita.cz/dum-pokojneho-stari-domov-sv-anny/
kontaktní osoby: vedoucí: Ing. Anna Šikulová, sociální pracovnice: Bc. Ivana Hanková
 
 
název: Dům pokojného stáří - Domov sv. Anny
adresa: Malá strana 460, Studénka, 742 13
telefon: 774928906
e-mail: jarmila.pomikalkova@studenka.charita.cz
web: http://www.studenka.charita.cz
kontaktní osoby: Bc. Jarmila Pomikálková, Dis.
 
 
název: Charita Studénka - Dům pokojného stáří - Domov sv. Anny
adresa: Malá strana 216
742 13 Studénka
telefon: 556 401 726
e-mail: info@studenka.charita.cz
web: http:// studenka.charita.cz
kontaktní osoby: Ing. Anna Šikulová, ředitelka
 
 
 
 
Projekt PRAXE